Una possible futura municipalització

10.01.2020 | 04:00

El tinent d'alcalde de Drets Socials, Noel Duque, té intenció de mantenir la comissió politicotècnica per estudiar els possibles serveis que es poden municipalitzar, una iniciativa que ve del mandat passat, quan la CUP va impulsar la creació d'una taula d'aquest tipus. Alguns serveis que estan en el focus d'aquesta comissió són el servei d'autobús (del que el govern ja ha manifestat la seva voluntat d'interioritzar), el de menjadors escolars o el de neteja dels equipaments educatius. També, indica Duque, se sotmetrà a estudi el servei d'ajut a domicili, el del Punt de Trobada i els que presten els esplais diaris. La idea continua sent analitzar les alternatives de gestió i viabilitat econòmica d'aquests serveis públics que ara estan concessionats. El regidor comenta, per exemple, que és un assumpte especialment delicat en determinats sectors, com el dels esplais. "El format subvenció no és el més adient per a un servei que es presta cada dia des de fa 20 anys, en alguns casos", comenta. "Tot i això, hem de ser curosos perquè hi ha entitats amb una llarga trajectòria i una idiosincràsia molt determinada que no volen ser absorbits per l'Ajuntament. Nosaltres volem donar-los estabilitat", matisa el regidor.