Terrassa compta amb 220.796 habitants a 1 de gener de 2019.

Terrassa ja disposa de la seva radiografia estadística de 2019

03.01.2020 | 04:00

La 24a edició de l'Anuari Estadístic de Terrassa ja es pot consultar. La publicació, obra de referència de les estadístiques públiques pel que fa a Terrassa, recopila el gran volum de dades sobre la realitat terrassenca i el seu sistema urbà.

L'Anuari es publica únicament en format digital i de manera progressiva, és a dir, es va ampliant segons es van obtenint dades, seguint el model de dades obertes. S'estructura en capítols temàtics que tracten sectorialment una selecció de la informació estadística disponible més rellevant: de caire demogràfic, econòmic, social i mediambiental, amb la qual es pot tenir un coneixement precís i objectiu de la realitat actual i una visió detallada de l'evolució dels diferents indicadors sobre la ciutat.

Enguany, com a principal novetat, destaca l'adaptació del document a la creació del Districte 7è del municipi. A banda, també destaca, entre d'altres, la introducció de noves dades en l'apartat d'economia, integrant informació segregada per sexe respecte de l'economia social; noves xifres sobre l'audiència dels mitjans de comunicació (mitjans digitals locals); darrers moviments del registre de parelles de fet; nova informació sobre persones ateses pels serveis d'atenció primària, així com noves taules proposades per la Policia Municipal sobre ordre públic, menors, presos i detinguts i emergències.