Els canvis a la resolució anticipada

05.12.2019 | 04:00

L'equip de govern ha modificat les condicions de resolució anticipada de la concessió en un mes a la vista del nou informe lliurat per la UPC, que posava de manifest un major deteriorament de la coberta del pàrquing. A l'octubre, el govern portava un expedient al ple (que va retirar un dia abans de la celebració de la sessió plenària) on eximia la concessionària de cap responsabilitat sobre l'estat present i futur de l'aparcament. El document va suscitar una allau de crítiques dels grups de l'oposició en considerar que era desfavorable als interessos de l'Ajuntament. Ara, la resolució de la concessió recentment aprovada admet que els nous informes no permeten, "com s'havia previst inicialment", establir que l'Ajuntament assumeixi la responsabilitat íntegra de les instal·lacions. L'expedient estableix que no procedeix "cap indemnització ni compensació econòmica de cap mena com a conseqüència directa o indirecte del contracte concessional ni de la seva execució i resolució anticipada" i deixa la porta oberta a iniciar accions administratives o judicials contra Astasa si es determina en un futur la responsabilitat d'aquesta per la situació de perill que presenta la coberta.