Tall de trànsit a un tram del carrer del Miño

30.11.2019 | 04:00

L'Ajuntament tancarà el carrer del Miño, entre el del Guadalquivir i l'avinguda de Santa Eulàlia, el proper dilluns, de 9.15 del matí a dues de la tarda. El tall, que no afecta a l'itinerari de cap bus, es deu a la renovació de les reixes interceptores del clavegueram. Els veïns tindran accés als seus guals.