Escola Auró de Can Palet.

Obliguen a l'Escola Auró a entregar els pressupostos a un pare que els va demanar

26.11.2019 | 04:00

La Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (GAIP) ha resol que l'Escola pública Auró de Terrassa lliuri els pressupostos i tancaments econòmics entre els anys 2008 i 2019 al pare d'un alumne del centre que els va demanar, segons publica l'agència Efe. D'aquesta manera, amb data 8 de novembre, la GAIP atén una reclamació presentada per Matias Fidemraizer, que és pare d'un alumne de l'Escola Auró, i resol per unanimitat a favor de la petició. La GAIP requereix a l'escola a lliurar al reclamant en el termini màxim de quinze dies la informació indicada per correu electrònic. En el cas que alguna de les anualitats no estigui en poder de l'escola, serà necessari que s'indiqui expressament, i en cas de subministrar la informació en un format diferent a la comanda, s'haurà de justificar, afegeix la resolució.