El govern ha comparegut aquest matí per explicar els pressupostos i les ordenances fiscals pel 2020.

Els propietaris amb pisos buits pagaran un 50% més d'IBI

29.10.2019 | 04:00

Els propietaris que tinguin més d'un pis i el mantinguin buit durant més de dos anys hauran de pagar un recàrrec en l'IBI del 50%. Aquesta és una de les mesures incloses en la proposta d'ordenances fiscals del bipartit.

L'equip de govern va detallar ahir les ordenances fiscals que entraran en vigor a partir del gener del 2020. L'impost de béns immobles (IBI), el més generalista i el que reporta més ingressos als municipis, s'apujarà un 5%, igual que la taxa de residus. La plusvàlua i l'impost d'activitats econòmiques (IAE) s'incrementaran un 2%. En l'impost de construccions i obres (ICIO) no s'apuja el tipus impositiu, però s'actualitzen els preus del mòdul amb els aprovats pel Col·legi d'Arquitectes.

En el capítol de taxes i preus públics, tret de la de residus, la resta puja un 2%. Aquest increment no s'aplicarà a les taxes de serveis socials ni a les de les escoles municipals, que es congelen. Finalment també es congela la taxa de guals, tot i que en un principi, la idea era que patís un augment del 2%. Els administradors de finques s'havien queixat que les reformes fetes en el sistema de càlcul ja havien donat un increment mitjà del 22% aquest any, i demanaven la seva congelació.

El nou recàrrec en el 50% de l'IBI a les segones residències desocupades durant més de dos anys s'aplicarà després d'haver parlat amb cada afectat. La desocupació es comprovarà a partir de les dades de consum d'aigua. Una altra de les novetats serà l'exempció en alguns preus en cas d'emergència declarada, com ja va passar amb la piscina durant l'onada de calor. També hi haurà una exempció en la zona blava en els horaris d'entrada i sortida de les escoles.