Serveis mínims

18.10.2019 | 04:00

La conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies ha decretat els serveis mínims en els diversos àmbits de la funció pública per avui, dia que hi ha convocada la vaga general de 24 hores pels sindicats Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) i Intersindical CSC (I-CSC). Pel que fa a Ensenyament, en els centres docents públics i privats no universitaris i llars d'infants hi ha d'haver una persona de l'equip directiu per centre de treball, entenent-se com a tal la persona titular de la direcció, del cap d'estudis, de la secretaria o de la coordinació pedagògica del centre. A més del personal esmentat: Per a infantil i primària (de 3 a 12 anys): 1 docent per cada 6 aules. Per als centres d'educació especial (de 3 a 16 anys): 1 docent per cada 4 aules. Per garantir la seguretat en l'horari de menjador i activitats complementàries: un terç del personal. Per a llars d'infants: un terç de la plantilla.