Un sector que s'ha multiplicat

12.10.2019 | 04:00

Les dades, quant a espai destinat a la producció ecològica a Catalunya han viscut un creixement espectacular en les últimes dècades. Des de 1995 fins a l'any passat, la superfície certificada d'aquest sector s'ha multiplicat per 42, i ha passat de les 5.000 a les 210.000 hectàrees. En aquest mateix període, el nombre d'operadors dedicats a productes ecològics ha passat de 236 als 3.859. El sector ha passat de ser testimonial a transformar-se en un dels que s'ha de tenir més en compte a Catalunya. Com a exemple, l'any 2017, l'últim del qual hi ha dades, la producció ecològica va experimentar un creixement d'un 20 per cent a les facturacions de productes agraris ecològics, respecte a l'any anterior, enlairant-se fins als 584 milions d'euros en total.