El tercer se salva

05.10.2019 | 04:00

Hi havia un tercer acusat, l'encarregat, que rebia els treballadors i els donava instruccions, i els traduïa les indicades pels dos caps, perquè l'encarregat era marroquí com els obrers explotats. Ell s'ha salvat. Va declarar que no treballava en l'empresa, sinó que era cuidador del pare de l'altre acusat i a vegades l'acompanyava al taller. No obstant això, els testimonis van coincidir que era ell, el seu compatriota, el que organitzava les tasques i explicava com fer-les. Estava acusat de reclutar als obrers, de ser còmplice en el delicte, no era un empleat més, però el tribunal no creu provada la seva responsabilitat criminal. No es pot provar que ell reclutés mà d'obra. I traduir unes ordres no equival a donar-les.