Viatge d'anada i tornada a la ciutat

04.10.2019 | 04:00

Amb les dades de l'OME de juny a 13 de setembre d'aquest any sobre la taula també s'observa altres elements que van donant respostes a la gran mobilitat de les famílies. Hi ha un aspecte que és el d'anada i tornada a la ciutat; de famílies o membres de la unitat que van marxar i que tornen. A primària s'han donat 6 casos i a secundària, 13. Un altre aspecte notori és el trasllat interior a la ciutat. L'OME ha rebut en el període citat abans un total de 175 peticions a primària de canvi d'escola per canvi de domicili i a secundària, un total de 85 pel mateix motiu. Aquestes últimes dades donen una pista de que les famílies busquen nous llocs per viure, en funció de la seva situació econòmica i també d'altres circumstàncies que poden ser sobrevingudes.