Un pla director amb calendari "assumible"

25.09.2019 | 04:00

La Comissió de les Rieres de Terrassa, formada per 20 associacions de veïns i entitats, hi ha posat sobre la taula del nou govern municipal una proposta per "fer realitat la renaturalització de la riera de les Arenes i recosir la riera del Palau". La plataforma, que centra la commemoració del 57è aniversari de la Riuada en les persones, especialment en el reconeixement de les víctimes i els voluntaris, demana un pla director que inclogui un inventari d'objectius, garanties de finançament, un "calendari assumible" i la incorporació del pla de les rieres al Pla d'Ordenació Urbanística (POUM) de la ciutat. La Comissió proposa la creació d'una oficina tècnica que lideri el projecte i una partida als pressupostos de 2020 que permeti engegar el procés l'any vinent. Recorda que el veïnat no pot "suportar més aquesta trinxera oberta" als barris "que necessiten més atencions socials" i reclama unes rieres dignes i segures.