Alumnes de l'institut-escola Pere Viver en arribar avui al centre.

Els alumnes tornen a classe

12.09.2019 | 11:49

Més de 39 mil alumnes d'infantil, primària i ESO de Terrassa han començat avui un nou curs escolar marcat per aules molt plenes a cursos intermedis de primària i a l'etapa de secundària. La gran novetat ha estat la posada en marxa de l'institut-escola Pere Viver, el primer centre públic que acull nens de 3 fins a 16 anys. Els docents han rebut als alumnes de forma esglaonada. Primer han entrat els de 1r d'ESO, després els d'infantil i primària i per últims els més petits de tots, els de 3 anys. El gran pati del col·legi ha estat l'escenari on s'han aplegat tots els nens i nenes per cursos i han estat rebuts amb la música i les cançons del grup Sense Sal. L'inici del curs també ha estat una prova de foc pels canvis de trànsit al Centre, que, malgrat la incertesa, ha estat bastant fluid.