Anelles llampants per protegir l'impacte d'aus a la xarxa d'Endesa

13.09.2019 | 04:00

Endesa ha instal-lat dispositius anti-colisió a un tram de la línia aèria 25kV que transcorre per una zona de cultiu, entre la N-150 i l'autopista C-58, al terme municipal de Terrassa. Es tracta de 100 anelles dialèctriques de colors llampants ancorades directament als cables que augmenten la visibilitat de la línia des de la llunyania, millorant la visió de les aus des de la distància i facilitant que puguin esquivar els cables duant el vol. Els dispositius redueixen el risc d'electrocutació en el moment en què un ocell s'aproxima a la línia.
Les anelles tenen una doble funció, ja que eviten que els diferents cables de què disposen les xarxes aèries es puguin arribar a tocar entre sí durant episodis de forts vents, la qual cosa provocaria la desconexió automàtica de la lína i el tall del suministrament.