Sis de cada deu gitanos no acaben els estudis obligatoris

06.09.2019 | 11:03

L'escolarització dels infants gitanos a primària està pràcticament normalitzada, però la divisòria educativa es reflecteix a l'hora d'accedir a secundària. El 64% dels alumnes gitanos no acaba els estudis obligatoris, respecte del 13% del conjunt d'alumnes. Ho diu l'estudi "El alumnado gitano en secundaria" de la Fundació Secretariat Gitano el 2013 que ha difós la Universitat Oberta de Catalunya. Actualment, la població gitana espanyola oscil·la entre les 725.000 i les 750.000 persones, segons l'estadística del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. Es tracta de la comunitat més gran a Europa, després de la romanesa, però tot i així la més desconeguda a ulls de la societat.