--
Vista general del carrer del Periodista Grané, a on es millorarà la cruïlla amb Josep Tapiolas.

Millora de l'accessibilitat a set cruïlles de la ciutat

23.08.2019 | 16:31

L'Ajuntament de Terrassa ha posat en marxa les obres de millora de l'accessibilitat a un total de nou cruïlles situades a set barris de la ciutat. Es tracta de millores en les cruïlles de carrers situats als barris del Centre, Roc Blanc, Can Palet, Les Arenes-La Grípia-Can Montllor, Sant Pere, Sant Pere Nord i Poble Nou – Zona Esportiva.
Els projectes, que formen part del programa Terrassa Barris en Marxa 2018, contemplen fer treballs de reasfaltat, repintat de passos de vianants i ampliació de voreres. El termini d'execució d'aquests treballs és de dos mesos.
Mentre durin les obres es podrà circular amb normalitat pels carrers afectats, excepte quan es facin treballs d'asfaltat i pintura dels passos de vianants, que requeriran talls de circulació. L'actuació al carrer de Montserrat, entre els carrers del Pantà i de Sant Llorenç, serà l'excepció, ja que en aquest cas s'ha previst un tall de la via des del 26 d'agost fins al 10 de setembre.