--
Terrassa disposa de 13 horts urbans a finques públiques i privades.

Millores a l'hort urbà de Torre-sana

06.08.2019 | 12:55

L'Ajuntament iniciarà aquest mes les obres de millora de les instal·lacions de l'hort urbà situat al solar del carrer de Zamora 2, que comparteixen l'associació de veïns Montserrat i l'AMPA del CEIP Montserrat, i que té una superfície de 1.875 metres quadrats.
L'actuació consistirà en la construcció de dos petits hivernacles, una caseta per guardar les eines de treball i un espai per a l'aixopluc de les persones usuàries. Els treballs van a càrrec de l'empresa Infraestructures Serveis Obres Vallès S.L. i tenen un pressupost d'adjudicació de 6.538,49 euros i sota un termini d'execució de dos mesos.
Aquest és un dels projectes inclosos dins de la proposta d'inversions als districtes 2018 realitzada per l'entitat Amics dels Horts de Terrassa.
Aquesta actuació s'emmarca en el programa «Conreant Terrassa», que té l'objectiu d'impulsar la creació d'espais d'ús hortícola per a l'autoconsum als solars situats dins de la trama urbana i fomentar, alhora, la cohesió i la participació ciutadana. Els horts urbans de Terrassa poden ser de propietat pública o privada i ser gestionats per entitats, de caràcter social i/o ambiental sense ànim de lucre, o per particulars.
Aquests espais combinen la funció productiva associada a l'autoconsum de productes hortícoles de temporada amb funcions de caràcter social, ambiental i educatiu. A més, s'han convertit en un element de cohesió social i comunitària que ha contribuït a millorar les relacions socials entre el veïnat. Actualment, al programa «Conreant Terrassa», que està en marxa des de l'any 2013, participen 13 entitats veïnals, socials i ambientals dels diferents districtes que desenvolupen 13 projectes, dels quals 6 es fan en espais privats cedits i 7 en espais de titularitat pública.
Les entitats que poden presentar la sol·licitud són aquelles de Terrassa que tinguin un caràcter social, pedagògic, terapèutic o ambiental, i que ja estiguin inscrites al registre municipal d'entitats i associacions ciutadanes. A partir del moment en què l'Ajuntament l'accepta, busca un espai (sigui públic o privat) i, amb un conveni de col·laboració o bé una llicència d'ocupació temporal, cedeix gratuïtament el terreny per un termini de dos anys, prorrogable a dos més, en cas que sigui de titularitat municipal.
D'altra banda, les persones particulars que siguin propietàries d'un solar i el vulguin cedir en custòdia a una entitat per tirar endavant un hort urbà, poden sol·licitar a l'Ajuntament formalitzar un conveni de col·laboració amb el Consistori. Un cop signat, podran sol·licitar un ajut econòmic de bonificació de l'IBI.