--

Fundacions de llarga trajectòria a la ciutat

16.07.2019 | 04:00

La Fundació Antiga Caixa Terrassa (FACT) va néixer l'any 2013 amb l'objectiu de continuar amb la tasca que es desenvolupa a l'obra social de la desapareguda Caixa Terrassa. La FACT aplega tres fundacions: Fupar, la Llar i el Centre Cultural. Fupar neix l'any 1971. Atén a 379 persones amb discapacitat i té més de 130 professionals de suport i d'administració. Aquest any 2018 ha tingut un pressupost de 9,1 milions d'euros. El centre especial de treball gestiona set unitats de negoci, on sobresurt el vinculat a la jardineria. També té un servei terapèutic d'atenció diürna i un servei de suport a la llar. La residència la Llar va ser inaugurada l'any 1949. Els serveis que ofereix la fundació La Llar arriben a 4.300 persones, entre els residents, els usuaris del centre de dia i les persones que reben serveis de restauració, fisioteràpia i atenció domiciliària, i les persones ateses a la botiga. Té un pressupost anual de 6,6 milions. El Centre Cultural es va crear l'any 1980. Du a terme una programació estable de dansa i ofereix espectacles de moltes altres disciplines. També compta amb una programació pedagògica i d'arts plàstiques. Té un pressupost anual d' 1,5 milions. El 55% dels ingressos provenen de l'activitat pròpia (espectacles i lloguer d'espais). El BBVA n'aporta quasi el 18%, entitats privades, un 3% i les administracions, un 5%.