--
Els usuaris de Tmesa donan un 7,5 sobre 10 en l'enquesta de satisfacció.

Els usuaris reiteren el seu notable al servei d'autobús

16.07.2019 | 12:56

El servei d'autobusos de transport públic urbà, gestionat per Tmesa, ha obtingut en l'estudi de satisfacció del client de 2018 la segona millor nota per part de les persones usuàries des de l'any 2002, ja que han atorgat un 7,5 sobre 10. A la de 2017 va obtenir la millor nota, amb un 7,8. L'empresa i l'Ajuntament consideren aquest lleuger descens normal dins el manteniment d'uns nivells de satisfacció elevats, ja que el 96% de les persones entrevistades ha puntuat el servei per sobre dels 6 punts.