--
Es faran obres a l'antiga escola Germans Amat per adequar-la al seu ús actual.

Inversió municipal de 2,5 milions en 35 projectes

16.07.2019 | 04:00

L'equip de govern ha presentat desenvoluparà un conjunt de 35 actuacions dotades amb un total de 2.493.867,70 euros, incident en la millora de places, parcs i jardins, l'accessibilitat i la neteja, encara que inclou també partides destinades a equipaments i manteniment urbà. Aquestes propostes s'han presentat a la comissió informativa de Serveis Generals i Govern Obert, per a portar les propostes al ple de juliol per l'aprovació d'un paquet d'inversions que es finançaran amb romanents de tresoreria.
Entre altres actuacions, es reformaran més d'una dotzena de places, jardins i altres espais de lleure, es millorarà l'accessibilitat en una desena de cruïlles, es repararà el col·lector del carrer de Sant Crispí i se substituiran dos lavabos del parc de Vallparadís per altres de nous. També es faran diferents obres a l'antiga escola Germans Amat per adequar-la al seu ús actual (aula intensiva de suport per a infants amb necessitats educatives especials) i s'enderrocarà l'edifici dels horts municipals de Can Casanovas, que presenta problemes de seguretat. Una altra actuació serà la compra de dos camions de recollida de residus amb sistema de càrrega lateral.