--

Subvenció europea per a instal·lar wifi als espais públics

10.07.2019 | 04:00

El municipi de Terrassa figura entre els 108 pobles i ciutats catalanes que han rebut ajudes econòmiques de la UE per a la implantació wifi gratuït als espais públics, mitjançant el projecte WIFI14EU. L'ajut és de 15 mil euros a fons perdut per posar en marxa la iniciativa.

El pla fixa l'obligació que tots els museus, places, hospitals i dependències oficials dels municipis europeus ofereixin senyal wifi gratuita i de qualitat l'any 2020. En paral·lel, i d'acord amb els objectius de l'Agenda Digital, tots els europeus, visquin on visquin, han de tenir l'any 2020 accés a internet de qualitat -mínim 30 Mb- i la meitat de la població, accés a internet amb un amplada de banda superior a 100 MB.

A la primera fase del WIFI14EU, Europa va concedir subvencions a fons perdut a 2.800 ajuntaments espanyols, que s'han de comprometre a mantenir els punts de conexió en funcionament com a minim durant tres anys a partir d'ara i garantir la conexió a la màxima velocitat disponible, sempre per sobre dels 30 mg.