Salut
El xarampió: què és i com protegir-nos?

El xarampió: què és i com protegir-nos?

21.03.2019 | 04:00

Avui dia el xarampió és una malaltia molt controlada, però les autoritats sanitàries han detectat un repunt en el nombre de casos, fins i tot en països on pràcticament s'havia eradicat. La mobilitat entre països de diferents zones del món fa que el virus (del gènere morbillivirus de la família Paramyxoviridae) circuli amb més facilitat. En absència de vacunació afecta nens, tot i que persones de qualsevol edat no immunitzades poden ser infectades. Si una persona ha patit el xarampió queda immunitzada per tota la vida; però prevenir aquesta infecció és important, ja què pot tenir seqüeles greus.

Què és? Es tracta d'una malaltia vírica aguda i altament contagiosa. Dura entre 7 i 10 dies de mitjana. Comença amb una fase inicial amb símptomes que es poden confondre amb un constipat (ulls envermellits, secreció de nas o tos) i febre superior als 38 °C, amb una afectació de l'estat general. Transcorreguts tres dies apareix una erupció vermellosa característica, molt poc prominent, vellutada al tacte, que s'inicia a la zona del cap (primer darrere de les orelles) i es va estenent per tot el cos. L'interval entre l'exposició al virus i l'aparició de l'exantema oscil·la entre 7 i 18 dies.

El xarampió s'inclou dins de les cinc malalties exantemàtiques clàssiques de la infància. I gràcies a la introducció de la vacuna contra el xarampió el 1978, la seva incidència a Espanya ha anat disminuint progressivament.

"Molta gent considera que el xarampió és una malaltia pròpia de la infància que es supera i que no té moltes conseqüències. No obstant, sobretot entre els que no han rebut una correcta vacunació, existeix la possibilitat de què es produeixin complicacions com l'encefalitis (inflamació cerebral), diarrea, pneu-mònia o sordesa", explica el doctor Luis Ignacio Martínez Alcorta, membre del Servei de Medicina Preventiva de l'Hospital Universitari Donostia de San Sebastián. "El xarampió és la malaltia infecciosa més transmissible que hi ha", remarca el doctor Martínez, també de l'Associació Espanyola de Vacunologia i director de vacunas.org. Segons el departament de Salut és molt contagiosa però es pot prevenir.

Com es transmet?
L'especialista detalla que el virus del xarampió es transmet per via respiratòria i aèria, mitjançant la parla, la tos o els esternuts. "La distància a que es pot transmetre és molt més gran que d'altres virus com la grip", diu. Tot i que la malaltia està molt eradicada el doctor Martínez insisteix que cal mantenir unes altes cobertures de vacunació, també entre el personal sanitari, docent o fins i tot en professionals d'atenció al públic.

"Pot passar que algú es contagiï del virus en algun viatge i en el seu retorn al seu lloc d'origen el transmeti a altres persones. Això és especialment perillós per a infants que tenen el sistema immunitari debilitat per una malaltia hematològica o per un tractament com la quimioteràpia o la radioteràpia", aclareix l'especialista.

La transmissió de la malaltia és molt elevada: 1 cas pot produir 14 contagis potencials. A més, el virus pot sobreviure fins a dues hores en l'aire, encara que la persona infectada ja no hi sigui en aquell lloc. El període d'incubació dura de 7 a 21 dies.

Es pot patir el xarampió més d'una vegada? En general, quan s'ha tingut la malaltia aquella persona queda protegida per a tota la vida.

Si detecteu que teniu símptomes de xarampió o que heu estat exposat a un cas conegut o diagnosticat cal que us quedeu a casa i contacteu amb el vostre metge. A les persones que han estat en contacte amb algun cas sospitós se les vacuna preventivament. Els símptomes de febre, conjuntivitis i erupció cutània poden durar de quatre dies a una setmana.

Noticias relacionadas