Diferències

21.03.2019 | 04:00

Quina és la diferència entre el xarampió, la varicel·la i la rubèola? Les tres malalties víriques es manifesten amb granets a la pell.

El xarampió infantil: És una malaltia vírica que cursa febre molt alta, tos, mucositat i tos i presenta uns granets que fins i tot s'estenen als palmells de les mans i les plantes dels peus. No generen picor.

La varicel·la: No acostuma a provocar febre molt alta però les lesions sí que piquen molt. Es solen trobar en diferents fases: taques, grans, vesícules, pústules i crostes. És important administrar antihistamínics orals.

La rubèola: La febre no és tan alta com al xarampió i ve acompanyada de símptomes inespecífics. Les taques rosades amb picor comencen a la cara i van apareixent pel cos.