Opinió

Els reptes de la 4ª revolució industrial a Catalunya

15.07.2018 | 04:00

Rita Mª Planas
Professora de L´ESEIAAT

Termes com digitalització, COBOTS, Intel·ligència Artificial, Realitat Augmentada, Ciberseguretat, Industrial Internet of Things (IIOT), Cloud Computing o Big Data han esdevingut habituals. Són els signes d´un canvi del model productiu que s´emmarca dins del que s´anomena Indústria 4.0, i que estan donant peu a la 4ª Revolució Industrial. Som a l´era de la connectivitat, del traspàs d´informació, d´anàlisi de grans quantitats de dades que permetran a les màquines ´aprendre´ i a la vegada prendre decisions de forma autònoma. Aquest ús de la tecnologia està convertint als robots en peces claus de la Indústria 4.0, dotant-los de més intel·ligència i de majors capacitats autònomes dins dels entorns productius, per millorar eficiències i productivitats. Així, els robots industrials, fins ara tancats per normativa dins de gàbies de seguretat, ja treballen frec a frec amb els operaris, sense riscos, compartint tasques d´alta precisió. Són els COBOTS o robots col·laboratius, que permeten una fabricació flexible, adaptada a variants d´un mateix producte per tal de satisfer un mercat cada cop més exigent amb la personalització dels productes adquirits. Catalunya no és aliena a aquest fet. De fet, a Catalunya hi ha un conjunt d´iniciatives per impulsar la Indústria 4.0, sobretot entre PIMES. Tanmateix, tot just es comença a ser conscient que la implantació de robots i COBOTS afavoreix la innovació i el desenvolupament de nous productes i serveis. I és que els robots, juntament amb la resta de tecnologies de la Indústria 4.0, han de ser vistos com a grans catalitzadors de l´economia industrial. Una altra qüestió per l´èxit de la implantació de la Indústria 4.0 a Catalunya és l´existència de tècnics altament qualificats amb una formació transversal, capaços d´analitzar l´entorn productiu com un tot, i no per parts, com es feia fins ara. Per tant, caldrà formar nous perfils professionals que sàpiguen interpretar grans dades i plasmar els resultats sobre sistemes productius; professionals que integrin totes aquestes noves tecnologies per convertir les línies de producció en ´fàbriques intel·ligents´. Aquest és un repte formatiu i social que caldrà afrontar conjuntament entre les empreses i la universitat.

* L´autora és professora de l´Escola Superior d´Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook