DT Dossier/ Educació primària. La millor guia d'escoles

Les escoles perfilen l'oferta del proper curs

10.02.2018 | 04:21
Les escoles perfilen l'oferta del proper curs

Després de la primera etapa educativa dels fills que es desenvolupa en escoles bressol i més tard centres d´infantil, arriba una altra fase molt important pels nens, la primària. I és que es tracta de l´etapa més llarga del sistema educatiu obligatori, formada per sis cursos i que, amb caràcter general, s´inicia l´any natural que es compleixen 6 anys i es cursa fins als 12 anys. Aquests cursos estan dividits en tres cicles: inicial, mitjà i superior, de dos anys de durada cadascun.

La finalitat de l´educació primària és preparar els alumnes perquè puguin donar respostes innovadores en una societat canviant i en evolució constant. Els nens han d´aprendre a pensar i actuar de manera integrada, considerant les interconnexions i interrelacions entre els aprenentatges. S´ha de promoure, de manera transversal, l´adquisició d´hàbits i valors per resoldre problemes i situacions des de qualsevol de les àrees curriculars, s´ha de fomentar la iniciativa, la creativitat, l´esperit crític i el gust per aprendre, i s´ha de desenvolupar la capacitat de l´esforç i la cultura del treball.

Els continguts de les àrees com a element fonamental per a l´assoliment de les competències s´organitzen amb un enfocament integral, multifuncional i transferible de coneixements, destreses i actituds que tots els individus necessiten per al seu desenvolupament personal i social. Aquests continguts degudament combinats i contextualitzats permeten assolir, en acabar l´ensenyament obligatori, les competències bàsiques, la base per continuar l´aprenentatge al llarg de la vida i per poder desenvolupar projectes individuals i col·lectius.

Com fer la preinscripció
Precisament, quan arriben aquestes dates és hora d´anar pensant en el proper curs escolar. I és que s´acosta el termini de preinscripció pels centres que reben el suport de fons públics, que habitualment comença al voltant del mes de març. Enguany però, encara es desconeix la data. Des de l´Organització Municipal d´Escolarització (OME) afirmen que no tenen cap dada ni orientació de quan serà, ja que, en paraules del tècnic responsable "això depèn del departament d´Ensenyament i no ens han fet arribar cap notícia".

No obstant és important anar coneixent totes les opcions per quan arribi el moment, ja que la preinscripció és el tràmit imprescindible per ser admès per primer cop o també quan es vol canviar de centre.
Per dur a terme aquesta preinscripció hi ha un seguit de passos que és recomanable seguir. El primer d´ells és conèixer el calendari de tot el procés, des de l´oferta inicial de places, a la presentació de les sol·licituds, el termini per presentar reclamacions (si s´escau) fins a la publicació del llistat definitiu d´admissions i el període de matriculacions. Seguidament, el que cal fer és consultar els centres que tenim a la zona, i quina és l´oferta de places. També és important conèixer els criteris de prioritat amb es quals s´ordenen les sol·licituds i també la documentació necessària per justificar-los. El quart i últim pas serà presentar la sol·licitud i la documentació necessària en el termini que s´hagi establert en el calendari. Totes les peticions s´ordenen d´acord amb l´aplicació dels criteris de prioritat, que es baremen per punts segons un seguit de requisits a complir. Aquests criteris es poden consultar a la pàgina web de la Generalitat de Catalunya: queestudiar.gencat.cat i també es pot demanar informació i orientació a l´OME, ubicada al carrer de la Rasa.

Pel que fa als centres privats concertats, el titular serà qui es responsabilitzi de decidir en relació a l´admissió dels alumnes en la seva escola. També el Consell Escolar prendrà part en el procediment d´acceptació dels estudiants i ha de garantir l´adequada aplicació dels preceptes reguladors. Els directors són els responsables de la baremació i la custòdia de les sol·licituds d´admissió. Les institucions (és a dir, la Generalitat i l´Ajuntament, en aquest últim cas a través de l´OME) s´encarreguen de vetllar perquè tot el procediment estigui subjecte a la legalitat.

Portes obertes
Però, com podem escollir el centre més adequat per nosaltres i els nostres fills? Una manera de conèixer a fons les propostes de les diverses escoles de la ciutat per al curs vinent és, precisament, visitant els propis centres a través de les jornades de portes obertes. En general, s´acostumen a fer a partir de finals de febrer i fins a mitjans de març, tot i que el gran gruix es concentra a principis del mes vinent.

Amb aquestes jornades els centres informen del seu projecte educatiu, dels ensenyaments que imparteixen, de les places de què disposen, de l´adscripció o la vinculació a altres escoles i de si estan dotats de mitjans específics d´adaptació per alumnes amb necessitats especials.

Així mateix, també és una bona oportunitat per veure les instal·lacions amb les quals compta el col·legi: com són les aules, quants patis hi ha i com són, donar una ullada al menjador o al gimnàs... A més, tot plegat es podrà conèixer de la mà dels responsables, que també ens podran explicar el projecte educatiu i les metodologies emprades en el seu centre. Això ens permetrà també fer-nos una idea de com és l´equip de treball i del tipus d´educació que s´imparteix per saber si s´adequa o no al que nosaltres busquem.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook

Noticias relacionadas