Barreres de comunicació

16.10.2016 | 04:00

Tots coneixem el concepte "barreres arquitectòniques", però les barreres de comunicació són menys conegudes, tot i que siguin igual d´importants. El canal predominant per als sords és el visual, per tant, la informació auditiva és inaccessible per a ells. És important, per tant, eliminar aquestes barreres, afavorint així la integració de les persones sordes. En els mitjans de comunicació, per exemple, els sords es troben en una situació inferior, ja que no tot està subtitulat i els intèrprets de llengua de signes apareixen de manera molt puntual. Precisament, tenir un intèrpret és una ajuda que serveix al sord per desenvolupar-se plenament per tal de poder participar en la vida quotidiana; conferències, estudis, congressos, anar al metge, al notari o a la policia en són només alguns exemples. D´altra banda, les ajudes i recursos tècnics permeten resoldre molts problemes de comunicació i afavoreixen la millora del desenvolupament integral i autonomia dels sords. Així, podem trobar els despertadors lluminosos o vibratoris, els timbres lluminosos, els avisadors lluminosos per a electrodomèstics o nadons o les alarmes també lluminoses, els panells informatius (que informen sobre retards o avaries en els trens), els amplificadors de volum, els telèfons o les videoconferències.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook