Dossier Assegurances

Nou barem per valorar els danys en el trànsit

20.06.2016 | 04:00
Nou barem per valorar els danys en el trànsit
Nou barem per valorar els danys en el trànsit

Des del passat dia 1 de gener regeix un nou sistema de valoració de danys i perjudicis a les persones amb motiu d´accidents de trànsit. Es tracta de la nova Llei d´Ordenació, Supervisió i Solvència de les entitats asseguradores. El resultat ha estat un augment en les indemnitzacions base en les assegurances d´accident i, lògicament, també les primes a pagar. I és que el text legal que va entrar en vigor a principis d´any ha incrementat les indemnitzacions per decés un 50% de mitjana i un 35 per cent quan hi ha seqüeles. A més, les indemnitzacions per lesions han pujat fins a un 13%.
En el cas de danys personals, la norma individualitza les indemnitzacions per tal de tenir en compte l´estructura familiar i distingeix, d´altra banda, entre perjudici patrimonial bàsic i les despeses específiques.

Reparació de lesions
Quan es parla de perjudici patrimonial bàsic es fa referència a les despeses raonables derivades d´una mort en el trànsit, per a les quals s´ha determinat una compensació mínima de 400 euros, mentre que les despeses específiques tenen a veur amb circumstàncies com ara el trasllat de la persona que ha perut la vida en l´accident, la repatriació, el funeral i l´enterrament.
Per quan es produeixen seqüeles i lesions permanents, s´ha reforçat la reparació del gran lesionat que pateixi discapacitats que afectin la seva autonomia persona. A més, s´ha revisat el barem mèdic de les seqüeles. Per a les lesions temporals s´ha distingit entre aquelles que requereixen despeses d´assistència sanitària i les que són compensables i que afecten la vida quotidiana de la víctima (per exemple, els costos derivats de l´accident pel que fa a la mobilitat o els desplaçaments de familiars per atendre-la).
Per últim, un altre dels canvis ha consistit en la reestructuració del perjudici personal bàsic en les indemnitzacions per causa de mort i s´ha dividit en cinc categories a les persones perjudicades per l´accdident de trànsit: cònjuge, ascendents, descendents, germans i altres parents.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook