Opinió

L'atenció als alumnes de Catalunya que tenen altes capacitats

12.06.2016 | 04:00
Carme Ortoll
Carme Ortoll

Un dels objectius del departament d’Ensenyament és poder millorar l’èxit educatiu de tots els centres docents i alhora oferir les oportunitats adequades a tots els alumnes. És en aquest marc que cal donar una educació d’excel·lència als alumnes amb altes capacitats. Per aquest motiu, Ensenyament té a disposició dels professionals de l’educació i de les famílies una guia de les altes capacitats, amb elements de detecció i actuació en l’àmbit educatiu, tant a l’educació primària com a la secundària.
La guia és un instrument que ofereix als educadors les millors eines per ajudar la detecció d’alumnes amb altes capacitats, conèixer-ne les característiques i necessitats, i presentar diferents pautes educatives per donar resposta dins de l’aula i en l’orientació personal, així com oferir eines d’observació i recursos per elaborar ampliacions curriculars, desenvolupament de projectes creatius i desenvolupament d’habilitats socials i de cooperació.
Al marge de les guies i protocols, el departament també du a terme formació telemàtica per al professorat en l’àmbit de la inclusió educativa i les altes capacitats, així com conferències especialitzades en la matèria. Alhora, la formació també es contempla per als psicòlegs, pedagogs i psicopedagogs dels equips d’assessorament psicopedagògic (EAP) encarregats del suport i assessorament als centres. A més, s’han creat grups de referents dels serveis territorials d’Ensenyament per a l’atenció d’aquests alumnes.
Els docents disposen d’un seguit d’eines i recursos que poden aplicar a l’aula per tal de donar resposta a l’alumnat amb altes capacitats. En són exemple els plans individualitzats, l’ampliació de continguts curriculars, l’enriquiment aleatori, l’agrupament fora de l’horari lectiu o, si es considera, l’acceleració de curs.

*L'autora és Directora general d’Educació Infantil i Primària

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook