Qui està obligat a declarar

23.05.2016 | 04:00
Cal informar-se de si hem de fer o no els càlculs de la renda.
Cal informar-se de si hem de fer o no els càlculs de la renda.

El primer que ens hem de preguntar és si estem o no obligats a fer la declaració de la renda. Un dels canvis normatius afecta als ingressos mínims per estar exempt de fer l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) per a qui tingui dos o més pagadors. Val a dir que si se superen les xifres que s’exposaran a continuació, llavors s’haurà de rendir comptes obligatòriament a Hisenda. Els següents casos afecten en termes genèrics a la major part de la població.
El primer d’ells té a veure amb si es guanya més de 22.000 euros per part d’un únic pagador. D’aquesta forma, si es treballa per a una empresa i es cobren més de 22.000 euros a l’any, s’haurà de presentar la declaración de la renda.
Una altra situació és la de si es guanyen més de 12.000 euros amb més d’un pagador i s’han ingressat 1.500 euros o més del segon o bé dels següents pagadors. De tal manera que a la renda corresponent a l’any 2015, que és la que es sotmet al seu balanç dintre de l’actual campanya, puja el límit dels 11.200 als 12.000 euros, però tal com hem vist, es mantenen els 1.500 euros de marge per a les situacions d’haver ingressat a través d’un segon pagador.

Treballadors freelance
Si dubtem de què és o qui actua com a pagador addicional, una forma de saber-ho és comprovar si l’empresa que ens fa un ingrés canvia de CIF. Si és així, es tracta d’un nou pagador.
Per últim, un altre cas per saber si s’ha de realitzar o no la declaració de la renda. Suceeix quan les nostres activitats econòmiques com a autònoms o treballadors freelance han generat més de 1.000 euros d’ingressos i menys de 500 en despeses. Llavors, sí s’haurà de presentar la pertinent declaració de la renda.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook