Dossier/Renda

Qualsevol nova situació familiar afecta l'IRPF

23.05.2016 | 04:00
Els conceptes derivats de les modificacions en les situacions personals es reflecteixen en la renda.
Els conceptes derivats de les modificacions en les situacions personals es reflecteixen en la renda.

En els últims anys, moltes empreses, especialment les d’un alt volum d’empleats, han anat optant per fomentar les jubilacions anticipades. I quan arriba el moment de fer la declaració de la renda, com afecta aquesta nova situació a qui ha accedit a deixar la feina i jubilar-se abans d’hora?
Aquesta és una situació gens infreqüent arran de la crisi econòmica i és una política que ha permès a les empreses que han decidit aplicar-la reduir costos de personal, tant a mig com a llarg termini, i els que s’han beneficiat d’aquesta mesura han pogut retirar-se del mercat de treball amb unes condicions avantatjoses. Malgrat tot, convé que tinguin presents algunes qüestions relatives a la tributació.
Per això, l’Associació Espanyola d’Assesors Fiscals (Aedaf) ha explicat que “com que no es considera que existeixi un acomiadament, ni que tampoc es produeixi un cessament de la relació laboral, sinó més aviat el reconeixement d’un dret nou, com és el de la jubilació i del qual han de derivar les corresponents pensions, aquelles quantitats pagades al treballador per la seva empresa, amb l’objecte d’anticipar la nova situació respecte a l’edat obligatòria, no estan exemptes en la declaració”. En conseqüència, es consideren com a rendes del treball subjectes al sistema de retencions.

Política econòmica
Així, les quantitats rebudes mensualment com a indemnització per jubilació anticipada es consideren com a rendes regulars.
De tota manera, la associació Aedaf adverteix que si l’import és rebut en un sol acte a causa d’acollir-se a una jubilació anticipada, el que resultarà aplicable és la reducció com a rendiment notòriament irregular; és a dir, un 30 per cent. Una reducció aplicable si el treballador porta vinculat a l’empresa més de dos anys.
Aquesta reducció la recull la normativa de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques en relació a uns objectius de política econòmica general o de justícia material que justifiquen que les rendes obtingudes no resultin sotmeses a gravamen, afegeix l’Associació Espanyola d’Assesors Fiscals.

Els ajuts del Pla Pive s’han de declarar
També tenen obligacions tributàries els ajuts als quals més s’han acollit els espanyols en els darrers anys, els del Pla Pive per comprar-se un cotxe nou. Els que s’hi van acollir l’any passat estan obligats a fer-ho constar en la declaració d’enguany. El govern espanyol ha reduït de 2.000 a 1.500 euros la subvenció del pla, una iniciativa que busca impulsar la industria automobilística. 

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook