Dossier/Renda

El plaç de la renda finalitza el 30 de juny

23.05.2016 | 16:10
Les oficines de l´Agència Tributària atenen les consultes dels contribuents
Les oficines de l´Agència Tributària atenen les consultes dels contribuents

El passat dia 6 d´abril va marcar l´inici del calendari per a la campanya de la renda d´aquest any 2016, destinada a presentar l´Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) de l´exercici anterior, el de 2015.
En conseqüència, la que s´està tramitant durant aquests dies és la primera declaració que recull la reforma fiscal del govern espanyol. Això significa que inclou diverses novetats, com ara la rebaixa de tipus, canvis en algunes deduccions o la nova eina denominada "Renda Web". Fins al pròxim 30 de juny (cinc dies abans per aquells que desitgin domiciliar el pagament), els contribuents podran complir els seus deures amb Hisenda presentant la declaració de l´IRPF corresponent a l´any 2015, ja sigui a través d´un assessor o gestor, per internet o bé de manera presencial. D´altra banda, hi ha també l´opció de demanar una cita prèvia amb l´objectiu de ser atès a les oficines de l´Agència Tributària.
Les dates fonamentals d´aquesta campanya són les que venen a continuació. Com s´ha indicat, el començament va tenir lloc el proppassat 6 d´abril. Des d´aquell dia es pot demanar l´esborrany al portal d´Hisenda i confirmar per internet les declaracion de la renda i patrimoni de 2015. També des d´aquella data és possible descarregar el programa PADRE, que permet la confección de la declaració de la renda (model 100).

Servei de cita prèvia
Des del 4 de maig, d´altra banda, està en marxa el servei de petició de cita prèvia per a l´atenció al públic a les diferents oficines de l´Agència Tributària. I des del 10 de maig ja s´ha obert la possibilitat de presentar la declaració de forma presencial en paper, sigui quin sigui el seu resultat: a ingressar o a retornar. Això es pot dur a terme en les entitats col·laboradores, les comunitats autònomes i les oficines oficials tributàries.
Actualment ens trobem dintre d´un període que va fins al 25 de juny i que preveu l´opció de realitzar la presentació de l´esborrany i declaració de la renda amb resultat a ingressar, amb domiciliació bancària. Per tant, aquell serà el darrer dia per presentar les declaracions amb domiciliació.
L´últim dia per sol·licitar la cita prèvia serà el 29 de juny, mentre que el 30 de juny serà el darrer a fi i efecte de presentar la renda de 2015 en totes les seves versions, llevat de les declaracions amb resultat a ingressar amb domiciliació bancària, que finalitzaven -com hem vist- el dia 25. A més, val a dir que també s´acaba el termini per als treballadors subjectes al règim especial de tributació de l´IRPF per desplaçament.
Més enllà del calendari i les dates concretes i en relació a les eines a disposició del contribuent per internet, Hisenda ha posat enguany en marxa el nou sistema Renda Web, amb l´objectiu de facilitar la declaració o la confirmació de l´esborrany a través de la xarxa. També compta amb els sistemes PIN 24h i RENO, que són els mecanismes més utilitzats per identificar els ciutadans que han de dur a terme la declaració.
Quant al mètode desenvolupat per l´Agència Tributària en el marc del sistema Renda Web, aquest el que fa és unificar l´esborrany i el programa PADRE en una única plataforma per internet. La presentació per via telemàtica amb el programa PADRE també es realitza a partir del portal Renda Web.
Respecte a l´inici de l´actual campanya d´obligacion fiscals, i segons una informació d´ACN, l´Agència Tributària va retornar 77.492.000 euros a 111.164 contribuents catalans un cop superada la primera setmana de campanya telemàtica de l´IRPF corresponent a l´exercici del 2015.

Unes xifres
L´import suposava un 12,4 per cent més que en l´anterior exercici, mentre que el nombre de contribuents amb dret a devolució va disminuir un 10,90 per cent en relació a l´exercici del 2014. En el conjunt de l´Estat, l´Agència Tributària ja havia retornat més de 518 milions d´euros (un 26,23% més que la campanya anterior) a més de 749.873 contribuents –un 4,22% menys que el 2014-.
També resultava significatiu comprovar que, durant els primers dies de la campanya en el conjunt d´Espanya, havien presentat la seva declaració 1.689.000 contribuents, mentre que en el mateix període de campanya de l´any passat eren 1.800.000 contribuents i en la de fa dos anys, 1.252.000
Mentrestant, el període per presentar la declaració de la renda de 2015 segueix obert i de ben segur que a mesura que passin els dies s´incrementarà significativament el nombre de ciutadans que compleixen amb els seus deures fiscals. Tampoc no podem oblidar que no fer la declaració o realitzar-la incorrectament és motiu d´una important multa, amb tot l´enrenou que això pot significar. I millor no arriscar-se...

Quan comencen les devolucions?
És una de les preguntes que sorgeixen més aviat i que es fa tothom quan enfronta la declaració de la renda i aquesta surt negativa; és a dir, a retornar. En teoria, les devolucions comencen en un termini de 48 hores des que s´obre la campanya de la renda i no acostumen a prolongar-se més d´una setmana. En qualsevol cas, sempre s´ha de tenir en compte que Hisenda disposa d´un termini de sis mesos per tal d´ingressar la devolució de la renda. Això ens situa pràcticament a finals d´any. Tampoc no s´ha de descartar, fins i tot, que se superi aquest termini, però llavors aquella administració estatal hauria d´afegir d´ofici a les quantitats a ingressar els corresponents interessos de demora (el 5 per cent, l´any 2015).

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook

Noticias relacionadas