Dossier/Renda

Els canvis en les deduccions

23.05.2016 | 04:00
L´habitatge és un dels aspectes sovint més presents en la declaració.
L´habitatge és un dels aspectes sovint més presents en la declaració.

Quant a novetats en la declaració de la renda, la declaració que es presenta en aquest any 2016 i que es refereix a l’exercici de 2015 és la primera sota l’efecte de la reforma fiscal. Així, destaquen les noves deduccions a les famílies: 1.200 euros (o 100 al mes) per a les famílies nombroses, famílies amb ascendents o descendents discapacitats o famílies monoparentals amb dos fills. A més, desapareix la deducció per lloguer i canvia la fiscalitat de l’estalvi, dels dividends i dels guanys i pèrdues patrimonials.
Entrant en majors detalls i abundant en algunes de les novetats, pel que fa a la referida fiscalitat de l’estalvi, els experts alerten que aquest any es pagarà menys per les inversions realitzades, ja que es redueixen els tipus. Les rendes obtingudes a partir de dipòsits, accions o qualsevol altre producte financer, llevat dels plans de pensions i les assegurances de vida, tributen dintre del que s’anomena com a rendes de l’estalvi.
La renda diferencia entre rendiments de capital i guanys patrimonials. En ambdós casos es resten les pèrdues als guanys i després se suma tot. El resultat tributarà dintre dels tipus d’estalvi.
Una altra qüestió a tenir molt present són les deduccions i reduccions que enguany desapareixen. Com, per exemple, la deducció pel lloguer de l’habitatge habitual des del primer dia de l’any 2015. Tot i això, es podrà seguir incloent aquesta deducció, del 10,5%, en el cas d’un lloguer efctuat el 2014 o en anys anteriors.

Els plans de pensions
Fins a l’any passat, els límits a les aportacions als plans de pensions variaven en funció de l’edat del partícip. Ara, però, amb la reforma fiscal ha quedat establert un límit únic de 8.000 euros per persona, sense que es tingui en compte la seva edat.
Per quantificar-ho, cal recordar que la nova normativa significa una baixada respecte als 10.000 euros per a persones menors de 55 anys i els 12.500 per a aquelles majors d’aquesta edat en el còmput de la renda de 2014.
Tot i això, s’ha establert una mena de compensació consistent en la possibilitat de rescatar el pla de pensions un cop hagin passat deu anys de la primera aportació, sempre que es faci comptant a partir de 2015.
En relació als diners dels plans de pensions, encara resta un element més per assenyalar. Es tracta de que la reforma ha acabat amb la reducció del 40% per a les aportacions anteriors a l’any 2007 en rescatar-lo en forma de capital. Ara bé, s’han disposat uns determinats períodes transitori per a les persones jubilades tant abans com després de l’any 2008.
Una altra reducció a aplicar en la declaració de la renda que ha experimentat un canvi és la qu té a veure amb la mobilitat geogràfica, reservada per a les persones que s’han hagut de traslladar a un nou municipi a causa d’afers laborals. Els afectats per aquesta qüestió l’any 2014 es podien reduir en la renda 2.652 euros, mentre que per a l’exercici de 2015 aquesta quantitat ha experimentat un descens fins als 2.000 euros.
Cal remarcar, d’altra banda, la fiscalitat en els cassos en que hi hagi dació en pagament. Sense dubte, aquest punt esdevé rellevant ja que permetrà no pagar impostos per les plusvàlues derivades de ls dacions en pagament i desnonaments, sempre que sigui l’habitatge habitual de la persona afectada i no tingui altres béns amb els quals pugui enfrontar el pagament del deute. Val a dir que aquesta norma s’aplicarà amb caràcter retroactiu fins a l’any 2010.
Per últim, encara que aquest canvi s’aplica des del 2014, mereix la pena recordar que només s’haurà de pagar impostos per les indemnitzacions per acomiadament en el treball quan superin la xifra dels 180.000 euros.

Varia el comput del temps en els guanys patrimonials
En l’exercici de 2014, Hisenda va decidir lluitar contra l’especulació a curt termini i va recuperar la tendència anterior al 2006 pel que fa a les inversions en borsa. D’aquesta manera es distingia entre guanys generats a curt termini i a llarg termini.
En el primer cas es tractava dels actius que s’havien tingut menys d’un any en cartera, i la tributació es portava a terme al tipus màxim dels barems de l’IRPF. I en el segon, o sigui, en els guanys patrimonials generats a llarg termini, es tributava dintre de les rendes d’estalvi. Però, finalment, aquesta distinció ha desaparegut amb la reforma.

Exempció per dividens
A l’exercici del 2015 ja no es pot aplicar l’exempció als primers 1.500 euros obtinguts a través de dividends. Per tant, tots aquells diners que s’hagin obtingut mitjançant dividends hauran de passar íntegrament per la caixa d’Hisenda. No hi ha, doncs, possibilitat de reducció ni d’exempció en aquest cas.
Com es pot comprovar, la reforma fiscal ha introduït enguany notables variacions.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook