DT/dossier

Campus d'estiu: Una experiència inoblidable

17.05.2016 | 10:30
A l´estiu, nens i adolescents poden combinar vacances i formació.
A l´estiu, nens i adolescents poden combinar vacances i formació.

Quan finalitzi el curs escolar s´iniciarà el temps de les vacances escolars d´estiu. A part del descans, és una molt bona oportunitat per apuntar-se a una de les moltes ofertes dels campus i casals d´estiu. Aquests dies, institucions i entitats perfilen les seves propostes en relació als campus d´estiu per als més joves de les famílies. Es tracta de que puguin passar unes bones vacances mentre aprenen i reben uns valors educatius que els transmeten els monitors corresponents. Els continguts d´aquests dies d´oci i alhora formatius són ben diversos: des de l´aprenentatge i la consolidació d´un domini acurat d´una llengua estrangera fins a l´activitat esportiva, passant per una àmplia varietat de disciplines artístiques. Hi ha molt per triar.
Així, els casals d´estiu són, en termes genèrics, activitats de caire educatiu que, sigui quina sigui la seva denominació i característiques, els seus continguts, "desenvolupats en horari de matí, de tarda o a jornada completa, habitualment de dilluns a divendres, es porten a terme en el mateix entorn on viuen els infants i els adolescents que hi prenen part", segons defineix la Generalitat de Catalunya. Els participants, doncs, acostumen a ser de la mateixa poblacio o barri on està ubicat el casal.
D´altra banda, en un casal, per norma general, no hi ha allotjament, a menys que es programi una sortida que duri més d´una jornada. De forma opcional, els casals d´estiu i de vacances poden brindar serveis complementaris com pot ser el cas de la mitja pensió o l´acolliment dels participants, entre altres.
També tenen molta acceptació els denominats casals o campus esportius. Es defineixen com "activitats educatives majoritàriament de caràcter esportiu que ocupen unes hores al dia, també en horari de matí, tarda o jornada completa, generalment de dilluns a divendres, i que es realitzen en instal·lacions esportives situades en el mateix entorn on viuen els nens i els adolescents dels quals es formalitza la seva inscripció".
Per tant, el més habitual és que els participants procedeixin de la mateixa població, i fins i tot del barri, on té la seva seu el campus o el casal esportiu, la qual cosa pot facilitar una ràpida integració dels inscrits en les diferents activitats programades.

Tot tipus de serveis
D´entrada, tampoc hi ha allotjament, llevat que es programi una sortida que duri més d´un dia. De manera opcional, per descomptat, es poden oferir serveis com ara la mitja pensió o l´acolliment dels joves que s´hi han inscrit.
Una altra opció són els campaments i les acampades. Aquestes activitats educatives es porten a terme "a l´aire lliure, en contacte directe amb la natura i en les quals l´allotjament es fa sota cobert en tendes de campanya o habitacles similars", com especifica la Generalitat.
Els campaments es distingeixen per la seva durada i un caràcter més estable. A les acampades es disposa d´un equipament bàsic, com tendes, rentamans, cuina, bloc sanitari i aigua potable.
Els recursos dels campaments acostumen a ser senzills i austers, i la seva organització requereix participació i corresponsabilitat per part de tothom. El contacte intens amb el medi que acull les acampades permetrà que es desenvolupin un munt d´activitats concretes i que estan relacionades amb l´entorn de la natura.
Els camps de treball, de la seva banda, són activitats educatives "fetes per un grup d´adolescents o de joves amb un interès comú de servei a la comunitat, i que es caracteritzen pel treball voluntari i desinteressat en un projecte de dimensió social o mediambiental: ajuda a les persones, protecció de la natura, restauració d´edificis i recuperació de patrimoni, entre altres".
Dins aquest apartat s´inclouen els camps solidaris, la finalitat dels quals té unes característiques diferents enfocades a la sensibilització de les persones participants respecte a les desigualtats entre el nord i el sud. L´allotjament es fa en una casa, en tendes de campanya o en instal·lacions habilitades expressament a prop del lloc on es fa el servei.
Això no obstant, en funció del tipus de treball, el lloc de realització i la procedència dels participants pot no haver allotjament. Molts d´ells tenen també programades estones lúdiques i d´esbarjo que contribueixen a fomentar la convivència i la companyonia entre els assistents.

L´encant de les colònies
Les colònies són activitats educatives diverses, habitualment no temàtiques ni especialitzades, que es fan fora del lloc de residència dels assistents uns dies. L´allotjament es preveu en instal·lacions juvenils autoritzades o en altres tipus d´instal·lació també autoritzades per oferir allotjament. Totes elles disposen d´espais per a les activitats quotidianes (menjar, cuinar o dormir) i de sales i d´instal·lacions exteriors per fer-hi les activitats.
Les estades o colònies temàtiques són activitats educatives especialitzades que es fan fora del lloc de residència dels assistents, i en les quals es dedica un temps important a fer una activitat concreta amb la finalitat d´adquirir coneixements, fer un aprenentatge, adquirir hàbits o descobrir un indret. L´allotjament es fa en instal·lacions juvenils autoritzades. Totes elles disposen d´espais exteriors. 

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook