Dossier

L´oportunitat de fer pràctiques a l´estranger

02.05.2016 | 04:00
L´any 2014 es va aprovar la creació del Consorci de Mobilitat Erasmus+ de Terrassa
L´any 2014 es va aprovar la creació del Consorci de Mobilitat Erasmus+ de Terrassa

Un dels principals objectius del Consell de la Formació Professional (FP) de Terrassa i els centres educatius que ofereixen aquesta formació és el de vetllar per a que els alumnes consolidin els coneixements adquirits mitjançant els estudis. Una bona forma d´aconseguir-ho són les pràctiques professionals que es duen a terme en centres de treball d´àmbit local.
Tot i això, els alumnes també tenen l´oportunitat de realitzar pràctiques anant a l´estranger. Els beneficis d´aquesta activitat són múltiples: adquirir experiència pràctica en un entorn productiu real, millorar el currículum i facilitar l´accés al món laboral, descobrir altres cultures i formes de treballar, millorar el coneixement de llengües estrangeres i habilitats interculturals i contribuir al desenvolupament i creixement personal, tot guanyant confiança, autonomia i iniciativa.
Per potenciar la mobilitat internacional dels alumnes que cursen cicles formatius, tant de grau mitjà (CFGM) com de grau superior (CFGS), l´anomenat Consell col·labora amb les escoles a fi de facilitar els seus propis projectes, així com proporcionant informació i oportunitats de participació en programes comunitaris. L´any 2014 es va aprovar la creació del Consorci de Mobilitat Erasmus+ de Terrassa, del que formen part la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Terrassa, el Consell de la FP de Terrassa i els centres educatius de formació professional de la ciutat. La seva finalitat és contribuir al compliment dels objectius de les polítiques europees de Formació ET 2020 de que al menys el 6% dels estudiants de FP hagin tingut una experiència de mobilitat internacional de com a mínim dues setmanes.

Beques Erasmus+
En aquest sentit, la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Terrassa disposa de diverses beques anuals Erasmus+ (en la convocatòria d´enguany, són 11 beques per a alumnes de CFGM i 12 per a estudiants de CFGS), finançades per la Comissió Europea. Cada una d´aquestes beques inclou una preparació pedagògica, lingüística i cultural, la recerca d´una empresa d´acord amb el perfil professional de la persona guardonada, l´acollida i seguiment per part d´una organització coordinadora i una estada de pràctiques a l´estranger (al Regne Unit, Alemanya, França, Itàlia, Bèlgica, Bulgària, Romania, Polònia o Suècia) d´entre quatre i vuit setmanes en el cas dels alumnes de CFGM i de mínim vuit setmanes en el cas d´estudiants d´un CFGS. També comprèn suport per a la recerca d´un allotjament adient, seguiment i avaluació de l´estada i un ajut econòmic per cobrir les despeses de viatge, allotjament i manutenció.
En el cas de les beques per a alumnes de FP de grau mitjà, els ajuts pel viatge oscil·len entre 180 i 360 euros segons el país d´acollida. Els ajuts individuals per cobrir les despeses d´allotjament, manutenció i altres varien entre 3.890 i 4.620 euros, sent aquest un ajut proporcional al període total de dos mesos d´estada.
En el cas d´estudiants de FP de grau superior, l´ajut econòmic és de 700 euros, dirigits a cobrir el període de dos mesos d´estada. Aquests alumnes també poden sol·licitar la beca de l´Ajuntament de Terrassa per pràctiques professionals a l´estranger, que serveix per cofinançar aquest ajut amb un complement de 300 euros per persona.
Per sol·licitar una beca Erasmus+ cal ser estudiant d´últim curs d´un CFGM o un CFGS en un centre educatiu de Terrassa, ser major d´edat o fer els 18 anys l´any d´atorgament de la beca i tenir la nacionalitat d´un dels països participants en el programa Erasmus+ o bé ser-ne resident permanent. També es requereix tenir coneixement suficient d´anglès o d´algun altre idioma de la UE que sigui la llengua vehicular de les pràctiques, aportar la documentació requerida en el termini establert i declarar disponibilitat personal per realitzar les pràctiques a l´estranger en el període que es pugui concretar posteriorment a la concessió dels ajuts.
Les persones preseleccionades han d´assistir obligatòriament a una prova escrita i oral d´idiomes, així com a una entrevista personal. Els criteris que s´utilitzen per a seleccionar els guardonats són l´expedient acadèmic, la motivació, la maduresa, la iniciativa, la autonomia, les habilitats de comunicació i la disposició a aprofitar la durada màxima de les pràctiques. Es dóna prioritat a aquelles persones que no han gaudit anteriorment d´una beca de pràctiques a l´estranger de característiques similars.
Per a la convocatòria de 2016, les sol·licituds s´han de presentar a través de la Seu Electrònica de l´Ajuntament de Terrassa fins el 20 de maig. Els seleccionats efectuaran les seves estades entre setembre i desembre de 2016 en el cas de l´alumnat de CFGM, i entre setembre de 2016 i juny de 2017 si es tracta d´estudiants de CFGS.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook