Dossier

Aprendre un ofici dins l´àmbit de l´art

02.05.2016 | 04:00
Instal·lacions de l´Escola Superior de Tècniques de les Arts de l´Espectacle.
Instal·lacions de l´Escola Superior de Tècniques de les Arts de l´Espectacle.

D’entre les moltes famílies professionals que disposen d’oficis que poden aprendre’s a través dels cicles de Formació Professional que ofereixen els centres de Terrassa, la de l’art i el disseny n’és una de rellevant. A Terrassa hi ha dues escoles que ofereixen estudis de FP basats en aquestes disciplines: l’Escola Superior de Tècniques de les Arts de l’Espectacle (ESTAE) i l’Escola Municipal d’Art i Disseny.
La primera és l’escola on s’imparteixen els estudis tècnics de l’Institut del Teatre en col·laboració amb la Fundació Politècnica de Catalunya. L’ESTAE ofereix des del 1998 un CFGS en Luminotècnia, maquinària escènica i so. El pla d’estudis d’aquest cicle té una durada de dos anys acadèmics. La càrrega lectiva és de 2.000 hores, de les quals 1.260 corresponen a formació impartida al centre docent, 360 a les pràctiques al centre i 380 a la formació pràctica en empreses. Les classes s’imparteixen en les aules i espais teatrals del Centre del Vallès i de la seu de Barcelona de l’Institut del Teatre, així com en els laboratoris de la Universitat Politècnica de Catalunya i de la Fundació Politècnica de Catalunya al campus de Terrassa, en locals i instal·lacions d’empreses, teatres col·laboradors i festivals, entre d’altres.

Escollir una especialitat
Al matricular-se, els alumnes han d’optar per una de les tres especialitats, tot i que després del primer semestre poden canviar la seva elecció. La de luminotècnia ofereix una formació que abasta tots els aspectes tècnics de la il·luminació d’un espectacle: el muntatge, la programació i la conducció de la il·luminació. L’especialitat de so presenta una formació integral en tots els aspectes tècnics relatius al so i a l’acústica en l’espectacle en viu, així com els relatius al control de so durant els concerts i els esdeveniments. Finalment, la de maquinària escènica proporciona una formació completa per abordar les tècniques d’implantació i muntatge de l’escenografia, maquinària teatral, preparació dels escenaris i gestió dels moviments escènics durant les representacions.
A l’escola la formació té un caràcter eminentment pràctic i els grups els formen només vuit alumnes. Durant el curs es realitzen “tallers”, que constitueixen espectacles oberts al públic, efectuats conjuntament amb alumnes de teatre i dansa de l’Institut del Teatre, o amb la col·laboració d’altres artistes. Precisament, aquest és un dels punts que destaca el director del centre, Jordi Planas. “Al ser una escola integrada en l’Institut del Teatre, els alumnes, els tècnics, conviuen amb els professors i els alumnes de dramatúrgia, els actors i tota la resta de professionals de les arts escèniques. Es produeixen sinèrgies entre tots ells i això és únic”, explica.
En acabar els estudis, els titulats poden treballar com a tècnics en teatre, dansa, concerts, òpera, publicitat, convencions d’empresa i altres tipus d’actes públics.
L’ESTAE només imparteix un CFGS. En canvi, l’Escola Municipal d’Art i Disseny ofereix un ventall formatiu més ampli. Actualment, disposa d’un CFGM i quatre CFGS. No obstant, el proper curs deixarà d’oferir el cicle de grau mitjà que imparteix actualment en Ebenisteria artística i inclourà un nou cicle de grau superior.

Disseny gràfic i d’espais
Els CFGS que ofereix enguany i que continuarà impartint el curs 2016-2017 es poden dividir en dos àmbits: disseny gràfic i disseny d’espais. En la primera categoria trobem els estudis de Gràfica publicitària i Gràfica interactiva. Ambdós tenen una durada de dos anys acadèmics i una càrrega lectiva de 2.000 hores, de les quals 1.720 corresponen a formació impartida al centre docent i 280 a la formació pràctica en empreses.
Les sortides professionals del cicle de Gràfica publicitària són com a expert en disseny, organització i gestió de projectes de la indústria gràfica, director d’art, creatiu, realitzant la preparació d’arts finals per a la seva impressió correcta, grafista expert en la selecció i ús de recursos tipogràfics, cal·ligràfics i de retolació manual o col·laborador en l’organització i supervisió de la producció. En el cas del cicle de Gràfica interactiva, els titulats poden treballar en les àrees del disseny, organització i gestió de projectes de gràfica interactiva, el disseny i desenvolupament web, la creació i producció de continguts interactius, accessibilitat, usabilitat i disseny d’interfícies, l’anàlisi de propostes de projectes de gràfica interactiva aplicats a àmbits diferents i la col·laboració en l’organització i supervisió de la producció.
En l’altra categoria, la de disseny d’espais, hi ha el cicle d’Espais interiors (Projectes i direcció d’obres de decoració) i el d’Espais efímers (Arquitectura efímera). Tots dos s’imparteixen en dos cursos i tenen una càrrega lectiva de 1.950 hores, distribuïdes en 1.890 hores en el centre educatiu i 60 en el centre de treball on es realitza formació pràctica. En el cas d’Espais interiors, els titulats poden treballar en projectes d’obres de decoració dissenyades per un professional de nivell superior o en la representació gràfica de treballs en empreses o equips relacionats amb immobiliàries, decoració, interiorisme, arquitectura, enginyeria civil i assessorament i formació artisticotècnica.
En canvi, les sortides professionals de la formació d’Espais efímers són en projectes d’arquitectura efímera o anàlisi de la documentació d’aquest camp professional en empreses, equips o estudis relacionats amb espais efímers, jardineria, decoració, disseny, arquitectura, enginyeria, construcció i assessorament i formació artisticotècnica.
L’Escola Municipal d’Art i Disseny ofereix, a més, la possibilitat de cursar els dos CFGS en disseny gràfic o els dos en disseny d’espais en només tres cursos acadèmics i obtenir les dues titulacions. D’aquesta manera es rendibilitzen els recursos educatius i els continguts curriculars comuns a ambdós cicles, a la vegada que es permet a l’alumnat ampliar els seus coneixements més eficientment.

Un nou CFGS
El pròxim curs, l’Escola Municipal d’Art i Disseny oferirà un nou cicle formatiu de grau superior en Disseny d’elements per a l’espectacle, uns estudis que volen capacitar els alumnes en elaborar elements volumètrics, d’ornamentació, ambientació i caracterització per a qualsevol tipus d’espectacle. Durant els estudis, aprendran diverses tècniques artístiques i de disseny i projectararan tot tipus d’elements per al món del teatre, el cine, la televisió, espais temàtics, festes populars i figuracions per a esdeveniments. El cicle tindrà una durada de dos cursos acadèmics i una càrrega lectiva de 2.000 hores, de les quals 1.882 corresponen a formació impartida al centre docent i 118 a la formació pràctica en empreses.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook

Noticias relacionadas