Avui, Día Mundial del Parkinson

11.04.2016 | 04:22
Avui, Día Mundial del Parkinson
Avui, Día Mundial del Parkinson

Avui es celebra el Dia Mundial del Parkinson, una jornada dedicada a la segona malaltia neurodegenerativa de més incidència en la població després de l´Alzheimer. Es tracta d´una afecció crònica que es caracteritza, sobretot, per provocar tremolors, rigidesa muscular i inestabilitat postural. Tot i la seva gran prevalença encara avui dia és un mal desconegut i poc acceptat en la societat. Aquesta manca d´informació condueix a fer del Parkinson un estigma i això genera problemes a les persones afectades i les seves famílies amb el risc que s´aïllin socialment.
Per empatitzar amb la malaltia i eliminar estereotips la Federació Española de Parkinson i d´altres associacions han posat en marxa la campanya "Dia Mundial de Moltes Persones" amb activitats a tot el territori.

Quins símptomes té?
No totes les persones que conviuen amb la malaltia pateixen els mateixos símptomes. Depèn del grau de Parkinson que tinguin. Amb tot, els signes més freqüents són tremolors en repòs que disminueixen en fer un moviment voluntari, rigidesa o resistència a moure les extremitats, lentitud de moviments i marxa lenta arrossegant els peus , i inclinació del tronc i el cap. També es presenten altres símptomes no motors com trastorn del son, estrenyiment, fatiga, problemes visuals, urinaris o psicològics, però no sempre en totes les persones afectades.
L´inici i la progressió de la malaltia són graduals, com indiquen des de l´Associació Catalana per al Parkinson. Pot començar amb una disminució de la destresa a l´hora d´escriure o disficultat al caminar. A mesura que progressa els símptomes es van generalitzant.

Com podem detectar-la?
Tot i que els primers casos es van diagnosticar el 1817, segueix sent un mal crònic i incurable. Es desconeixen les causes que l´originen i es impossible saber com prevenir-la.
Al principi és difícil de detectar, com expliquen des de la Sociedad Española de Neurología. Pot iniciar-se amb dolors articulars, cansament, arrossegament dels peus, errors en l´escriptura... Fins i tot, la primera manifestació de la malaltia pot ser una depressió. També és possible que aparegui una reducció de la capacitat per percebre olors (poden presentar aquesta alteració fins al 80% dels pacients) o tenir trastorns de conducta durant el son.
En l´actualitat es disposa de diversos fàrmacs que aconsegueixen reduir i controlar els símptomes i, per tant, millorar la qualitat de vida del pacient. També, per millorar la seva qualitat de vida a les persones amb Parkinson els cal una atenció multidisciplinària. Els són imprescindibles teràpies complementàries com ara logopèdia, fisioteràpia o estimulació cognitiva, entre d´altres.
L´exercici físic de rehabilitació o la pràctica de tècniques com el Tai Txi han demostrat ser bones opcions per millorar el trastorn de l´equilibri o de la postura.
A mesura que avança la malaltia el paper del cuidador adquireix més rellevància i les atencions són més específiques. Per tant és important potenciar la tasca que desenvolupa la família.
Segons l´Associació de Parkinson ARA, el cuidador ha de tenir coneixements sanitaris bàsics sobre mobilitat, higiene, nutrició o descans, per proporcionar a la persona afectada benestar i una millor qualitat de vida.
Tot és necessari per lluitar i conviure amb una malaltia de la qual tots parlem però encara desconeixem.

Cinc etapes         
Nivell 1.Els símptomes són lleus i afecten només a la meitat del cos.    
Nivell 2. Símptomes bilaterals, sense trastorn de l´equilibri.                                     
Nivell 3. Inestabilitat de la postura, signes més notables però físicament el pacient es val sol.
Nivell 4.Incapacitat greu tot i que el pacient pot estar dret i caminar sense ajuda.
Nivell 5. Necessita ajuda per tot i passa el temps assegut o al llit.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook