Dossier

Preinscripció a les escoles bressol del 2 al 12 de maig

22.02.2016 | 04:00
L´any passat hi van passar pel servei 824 famílies, de les quals 614 van preinscriure els seus fills en una escola bressol municipal i les altres 210, en llars d´infants de la Generalitat.
L´any passat hi van passar pel servei 824 famílies, de les quals 614 van preinscriure els seus fills en una escola bressol municipal i les altres 210, en llars d´infants de la Generalitat.

Les famílies que vulguin matricular els seus fills en una de les escoles bressol públiques de la ciutat hauran de presentar la sol·licitud de preinscripció entre el 2 i el 12 de maig. Podran fer-ho telemàticament o a la seu del Servei d´Escoles Bressol Municipals.
El Servei d´Escoles Bressol Municipals gestiona, organitza i coordina tot allò que fa referència al funcionament diari de les escoles bressol de la ciutat, i treballa per les línies de futur del servei. Les seves funcions són les d´atendre consultes adreçades per les famílies, centralitzar el procés de preinscripció de les places 0-3 públiques i tramitar els expedients d´autorització de les escoles bressol privades.
La seu del servei es trobava des de finals del 2011 a la Casa Germain, ubicada a la plaça de Marta Mata, però la setmana que ve es traslladarà a l´edifici del número 24 del carrer de la Rasa, on ja havia estat situat anteriorment. L´objectiu és que "tots els serveis d´educació estiguin en un mateix edifici", assegura Mercè Fontané, cap del Servei d´Escoles Bressol Municipals. L´horari d´atenció al públic és de dilluns a divendres de les 9 a les 14 hores i dilluns i dimecres de les 15 a les 17.45 hores, tot i que després del canvi d´ubicació s´estudiarà obrir totes les tardes.
Fontané explica que al llarg de l´any reben diverses consultes que fan referència a la revisió de les quotes, els horaris de les escoles i el projecte educatiu de cada centre. No obstant, és en el període de preinscripció quan tenen més feina. L´any passat hi van passar 824 famílies, de les quals 614 van preinscriure els seus fills en una escola bressol municipal i les altres 210, en llars d´infants de la Generalitat. I és que per optar a una plaça en un centre públic on s´eduquen nens de primer cicle d´infantil (de 0 a 3 anys), cal fer una sol·licitud de preinscripció. A través del seu web, el Departament d´Ensenyament ha avançat que, a l´espera de fer-lo oficial amb la publicació en el DOGC, el període per a la presentació de sol·licituds per al curs vinent (2016-17) serà entre el 2 i el 13 de maig.

Presentar la sol·licitud
No obstant, els ajuntaments que tenen delegades les competències en relació a les llars d´infants poden establir un calendari propi. Així doncs, el de Terrassa ha optat per fixar el termini de preinscripció del 2 al 12 de maig, ambdós inclosos, ja que el dia 13 totes les escoles bressol públiques de la ciutat estaran tancades, al tractar-se d´un dia de lliure disposició. Per tant, els terrassencs que vulguin inscriure els seus fills en una escola bressol municipal o en una llar d´infants de la Generalitat, que el curs 2016-17 oferiran un total de 998 i 258 places respectivament, s´hauran d´adreçar al número 24 del carrer de la Rasa o presentar la sol·licitud telemàticament a través de la Seu Electrònica de l´Ajuntament durant el període determinat per aquest.
Cal tenir en compte que per ser admesos, els nens han d´haver complert, com a mínim, 16 setmanes a l´inici del curs. A més a més, cal recordar que existeixen uns criteris de prioritat que poden al·legar-se en la sol·licitud de preinscripció i que afegeixen punts a les possibilitats de matriculació segons uns barems establerts prèviament. El primer d´ells és si hi ha germans escolaritzats al centre o bé pares o tutors legals que hi treballin. També es té en compte la proximitat del domicili habitual de l´alumne o del lloc de treball dels progenitors. D´altra banda, la renda anual de la unitat familiar és un element també a tenir en compte, en el cas que els pares o el tutor siguin beneficiaris de la renda mínima d´inserció.
La discapacitat d´un alumne, de grau igual o superior al 33 per cent, o d´un dels pares o d´un germà en el percentatge expressat, és un altre dels condicionants a tenir presents. Per últim, el fet que l´alumne formi part d´una família nombrosa o monoparental, o pateixi una malaltia crònica, també és un criteri de prioritat en la preinscripció.
Per això, a més de presentar l´original del DNI o el NIF del sol·licitant (pare, mare, tutor o guardador de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres, l´original del llibre de família o altres documents relatius a la filiació i el full de sol·licitud de preinscripció (el que estarà penjat al web de l´Ajuntament i no el que es trobi en la del Departament d´Ensenyament), cal aportar la documentació necessària per justificar aquests criteris de prioritat.

Els serveis complementaris
Els centres educatius de l´etapa 0-3 gestionats per l´Ajuntament de Terrassa seguriran oferint el pròxim curs els anomenats serveis complementaris, segons ha informat la cap del Servei d´Escoles Bressol Municipals, Mercè Fontané. Això significa que aquestes escoles sumen a la seva tasca lectiva altres prestacions de caràcter específic destinades a les famílies i als nens que, en alguns casos, es realitzen en coordinació amb els serveis socials. Són uns tallers oberts al barri i a la ciutat, amb la qual cosa no és necessari que els infants estiguin escolaritzats al centre. Es tracta d´un seguit de serveis a la comunitat, entre els que hi ha espais destinats al suport a les famílies en la criança i educació dels seus fills, tallers d´alimentació, de música, de massatges, de pintura, de jocs, de danses i de material sensorial, així com  activitats adreçades a famílies amb nadons.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook