Dossier

L´inici de l´educació, una fase rellevant

22.02.2016 | 04:00
Les necessitats bàsiques de caire biològic, psicològic, afectiu, intel·lectual, lúdic i social són les prioritats a les escoles bressol
Les necessitats bàsiques de caire biològic, psicològic, afectiu, intel·lectual, lúdic i social són les prioritats a les escoles bressol

L’etapa dels més menuts a les escoles bressol s’organitza amb l’objectiu de proporcionar-los els escenaris educatius que els permetran dur a terme una descoberta progressiva i el necessari desenvolupament personal. Això vol dir que tindran la possibilitat de relacionar-se ja amb les altres persones i anar teixint l’empatia i la convivència.
D’aquesta forma, el rol de les escoles bressol esdevé certament cabdal. És així perquè tenen la missió d’oferir el primer cicle de l’etapa d’educació infantil, una part molt important de l’itinerari pedagògic de cada persona. Aquesta és la primera fase del sistema educatiu i el seu propòsit és el de fer avinents als més petits aquelles situacions educatives dirigides cap a la seva formació com a persones en un entorn determinat. El llenguatge, la comunicació i l’observació seran els elements que ajudaran a fer-ho factible.
Per tant, a les llars d’infants es transmeten ja valors, hàbits i pautes de conducta adreçats cap a l’autonomia personal i la integració dins la societat dels més joves de tota la família. I aquesta labor es realitza mitjançant un ampli catàleg d’activitats contemplades des d’un vessant global.

La personalitat dels més menuts
Les necessitats bàsiques de caire biològic, psicològic, afectiu, intel·lectual, lúdic i social són les prioritats. O sigui, tots aquells aspectes que formin i vagin definint la personalitat dels més menuts: l’afectiu, el motriu, el comunicatiu i l’adaptació social. En definitiva, el llenguatge, la relació, els hàbits i els costums.
Els experts coincideixen a dir que el que fa l’escola bressol és treballar per tal de posar les bases que condueixin cap a la progressiva adquisició de l’autonomia, la formació del pensament i l’estabilitat emocional. La rellevància del nivell inicial en l’educació dels fills exigeix dedicació i uns objectius ambiciosos. Aquest aprenentatge té en el joc la seva base.
Tot el material, les joguines i el mobiliari es selecciona amb molta atenció i cura, dintre del programa que es proposa cadascuna de les escoles. Les llars d’infants han deixat de ser un centre assistencial o, en paraules d’alguns pedagogs, “un lloc per aparcar els nens”, com passava anys enrere.
La professionalitat de les persones que són responsables en el marc d’aquests centres està fora de dubte i la seva és una solvència contrastada. Ajuden els pares a atendre les seves obligacions mentre garanteixen que els seus fills estiguin ben atesos i aprofundeixin en la seva educació. L’escola bressol constitueix un espai permanent d’aprenentatge.
Per la seva banda, aquests centres per als infants tenen una normativa interna quant al seu funcionament. En especial, per a les famílies, es demana respectar els horaris fixats pel centre, una qüestió fonamental. Per tant, convé mantenir una puntualitat màxima tant a l’hora d’entrada com de sortida.
S’ha de procurar també no interrompre el ritme de l’aula. Cal tenir en compte que sempre que ho desitgin els progenitors podran demanar una entrevista amb l’educadora.
A més, els hàbits d’higiene han de ser els correctes. I és molt important que els nens no accedeixin a l’escola menjant o portant begudes. Una altra qüestió a tenir en compte és que tota la roba dels nens que es porti a l’escola ha d’estar marcada amb els seus noms i els seus cognoms.
Per últim, els centres han d’establir els mecanismes de participació i col·laboració per compartir amb les famílies els criteris d’intervenció i responsabilitat educativa.

“Es tracta de propiciar un ambient que sigui estimulant”
“Portar els nens a una escola bressol és donar-los oportunitats, en un nou context i envoltats de noves persones. D’aquesta manera es produeix el seu desenvolupament motor i el dels aspectes social, afectiu i cognitiu, així com l’establiment de normes. És a dir, regles i hàbits diferents dels que s’implanten a casa”. Són paraules de Noemí Balmaña, doctora en psicologia especialitzada en infanto-juvenil. Balmaña considera que és bo combinar les estades amb la família amb un context on hi hagi nous estímuls.
En relació a les escoles bressol, aquesta psicòloga indica que aquests centres educatius han de saber acompanyar les famílies, ser propers i respondre sempre els dubtes que puguin tenir els progenitors. “L’important és aconseguir un ambient estimulant”, afegeix.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook