Què diu la normativa municipal de la venda ambulant?

23.08.2015 | 04:00

La normativa actual impedeix que les furgonetes gastronòmiques puguin vendre aliments preparats a qualsevol via pública. Per poder fer aquesta activitat, a Terrassa s’han de complir els requisits dels articles 11 i 15 de l’Ordenança de Bases de Convivència Democràtica, segons informen des de l’Ajuntament de Terrassa.
A grans trets, la venda ambulant de menjar s’ha d’exercir amb la llicència o autorització corresponent. Les parades situades a la via pública han de ser fàcilment desmuntables i oferir les condicions de seguretat i higiene. Hi ha certes prohibicions per garantir la salubritat com ara exhibir els productes directament damunt del terra o paviment a excepció de les flors i plantes.
Els emplaçaments per als comerciants ambulants seran fixats per l’Ajuntament atenent que l’ocupació no alteri la lliure circulació de vianants i vehicles. La persona concessionària ha de deixar el tram en bones condicions i serà responsable dels danys i perjudicis que es causin als béns municipals o a terceres persones. Per això s’exigeix l’assegurança de responsabilitat civil.

Experiència pilot a la Rambla
Actualment, aquest tipus de comerç està representat per una desena de negocis entre fixs i temporals a carrers i places del Centre i els barris. Un d’aquests quioscs és una food truck, Creps en Ruta, que durant la setmana té seu permanent a la Rambla. “S’ha permès establir un quiosc creperia a tall de prova pilot per tal de veure la repercussió de la venda ambulant a la ciutat”, indiquen fonts municipals.
Per preveure una possible demanda de nous quioscs de menjar ambulant l’Ajuntament està actualitzant la base de dades i està fent una valoració dels espais més adequats on ubicar-los i es demana un projecte a l’interessat per veure com resol les condicions necessàries (accessibilitat, passos de vianants, aigua, llum, desguàs...).
En cas de sorgir la proposta de fer una concentració de caravanes de menjar Terrassa està en condicions d’acollir-la. “Cal, però, conèixer quines serien les necessitats específiques com la durada de l’estada, època de l’any, horari o nombre de vehicles i tipus de menjar. Llavors valoraria les instal·lacions i vetllaria pel compliment de les ordenances.”
En total hi ha vuit quioscs fixs (cinc xurreries, dues parades de llaminadures i la creperia) i dos temporals de castanyes (octubre a desembre) .

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook