Resposta d´Egarvia a la carta "Una administración inhumana"

03.08.2015 | 04:20
Resposta d´Egarvia a la carta "Una administración inhumana"
Resposta d´Egarvia a la carta "Una administración inhumana"

La carta de Rosa Talamàs denunciant el que considerava un tracte poc adequat a una persona gran que no portava prous diners per pagar el cost de la grúa i recuperar el seu cotxe de les instalacions de Egarvia va arribar a 44 mil persones. Avui reproduïm la resposta de l´empresa municipal a la situació denunciada.

"Fa pocs dies la senyora Rosa Talamàs denunciava en una carta la poca humanitat dels treballadors i treballadores d´Egarvia i demanava major flexibilitat a l´hora d´aplicar la normativa de cobrament de les multes.
En primer lloc, vagi per endavant que lamentem profundament les conseqüències personals que arran de la nostra feina pugui tenir qualsevol ciutadà o ciutadana. Evidentment, no està en l´ànim de cap dels nostres professionals provocar cap perjudici de cap tipus a les persones que es troben en la situació, entenc que desagradable, d´haver de recollir el seu vehicle arran d´una multa.
Dit això, no podem deixar de banda que l´obligació del personal d´Egarvia és cenyir-se a un seguit de criteris clars, concrets i ferms, sense distincions de tipus personal, atenent el fet fonamental que tots i totes som iguals davant el compliment de les normatives. El personal d´Egarvia ha de tenir sempre, en l´atenció als usuaris, una actitud formal i respectuosa, estricta i mai arbitrària. Només l´existència d´aquests principis garanteixen que es treballa amb imparcialitat. Això no vol dir que aquests treballadors no entenguin les situacions que els usuaris els expliquen i que no es commoguin. Fins i tot, estic segur que moltes vegades estarien disposats a assumir el paper que va adoptar la senyora Talamàs.
Entenem que aquesta dinàmica de treball no és manca d´humanitat, sinó voluntat que el treball es faci de la millor manera possible. L´experiència ens ha ensenyat que, malauradament, el taulell del dipòsit no és el millor lloc ni les millors circumstàncies per discutir sobre els detalls personals dels usuaris i estic segur que tots els lectors entendran per què. Per aquest motiu, la ciutadania té a la seva disposició tot un seguit de canals per exigir els seus drets, per fer reclamacions i per oferir suggeriments. I els puc assegurar que tots aquests missatges són estudiats individualment.
Finalment, en relació amb la proposta de poder fraccionar els pagaments de les multes, només vull defensar que el sistema de recuperació de vehicles de Terrassa incorpora elements de flexibilitat que no estan presents a tots els municipis. D´una banda, per exemple, el fet que la quantia de l´arrossegament no s´incrementi per un suplement d´estada al dipòsit fins passades les primeres 24h. Però d´altra, també, que no és imprescindible que el vehicle sigui recuperat pel propietari, el que seria un inconvenient extra per a la ciutadania. M´agradaria que la coherència dels treballadors i les treballadores d´Egarvia amb els principis que s´estableixen per a la seva feina no es confongui amb manca d´humanitat."

Carlos García Lizandra, gerent d´Egarvia

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook