Com conservar la mel de manera adequada?
Consells

Com conservar la mel de manera adequada?

22.02.2020 | 04:00

La mel és un fluid dolç elaborat per les abelles que necessita unes bones mesures de conservació per la seva estabilitat i les seves possibilitats de conservació en el temps. Aquest endolcidor natural es compon principalment de sucre i d'aigua. És important triar sempre una mel de qualitat, que no hagi estat sotmesa a males pràctiques industrials.
Com s'ha de conservar? En el cas de les mels cristal·litzades (mels sòlides) s'ha de tenir en compte que no tolera les temperatures elevades (no més de 20 graus) perquè es pot produir el col·lapse de la seva estructura cristal·lina. Per tant, ha de ser magatzemada (dos anys com a màxim) en un lloc on la temperatura no excedeixi dels 20 graus. La mel cristal·litzada es pot conservar a la bodega sempre i quan no estigui molt humida. La tapa ha d'estar perfectament segellada.

Si es tracta de mels líquides la temperatura desitjable és d'uns 25ºC per alentir la seva cristal·lització. No obstant això, hauria de consumir-se més ràpidament, en un termini de 6 mesos.

Es pot congelar? Si la dipositem al congelador la mel perdrà les seves virtuts, especialment el seu contingut de vitamines i enzims. A més, es tracta d'un producte que només necessita la temperatura ambient i no té sentit congelar-la. Des del punt de vista alimentari un pot de mel pot durar dos anys. Però per què conservi les seves propietats ha de mantenir-se allunyada de la humitat i la calor, guardada a l'armari.