La primera guia de restaurants familiars
"Gastro-literatura"

 La primera guia de restaurants familiars

08.01.2020 | 19:14

"Family Run Restaurants" és una guia que s'acosta al món dels restaurants regentats per famílies de la mà de Peter Staples, propietari de l'Abingdon de Londres. El llibre, editat per FRR, neix amb l'objectiu de promoure el consum de menjar en aquests restaurants, els familiars, que estan integrats a les seves comunitats, contribueixen a l'economia local i tenen un impacte mínim en el medi ambient. Hi apareixen tres establiments del Vallès Occidental: Garbí, de Castellar del Vallès; Can Feu, de Sabadell i Can Rectoret, de Santa Perpètua de la Mogoda. Actualment s'està treballant en una edició ampliada de la guia. Preu: 15 euros. Pàg.: 386.