Documento sin título
Concurs de fotografia "Posa imatge al nostre calendari"
premis
BASES DEL CONCURS

Diari de Terrassa confeccionarà un calendari del 2020 amb els parcs i jardins de Terrassa com a temàtica.

Qualsevol persona pot participar en la confecció d'aquest calendari sota les següents condicions:

 • Diari de Terrassa convoca als terrassencs a participar en la confecció d'un calendari per a 2020.
 • Podran participar totes les fotografies enviades a la nostra redacció amb els parcs i jardins de Terrassa com a tema imprescindible.
 • Les fotografies s'enviaran fins al 25 de novembre de 2019 a l'adreça de correu electrònic calendari@diarideterrassa.es. Al cos del missatge hauran d'incloure's el nom, adreça i telèfon del participant i el títol que li dóna a la fotografia.
 • Diari de Terrassa realitzarà una selecció de les fotografies rebudes i amb elles es confeccionarà el nostre calendari de 2020.
 • Cada participant podrà presentar un màxim de tres fotografies.
 • Les fotografies hauran de ser originals, no manipulades digitalment, propietat del remitent i en format horitzontal.
 • Tan sols la participació implica la cessió dels drets de publicació i reproducció de les imatges enviades.
 • Diari de Terrassa és reserva el dret de fer correccions de color o de tall a les imatges en cas necessari per a la seva correcta reproducció.
 • Les fotografies que apareguin al calendari se signaran amb el nom de l'autor.
 • Les fotografies rebudes i no seleccionades seran destruïdes de l'arxiu de Diari de Terrassa.
 • En cas que en les fotografies enviades apareguin persones, hauran d'incloure's la cessió dels drets d'imatge d'aquestes mateixes.
 • Diari de Terrassa no acceptarà fotografies que no compleixin amb aquests requisits.
 • L'enviament de les fotografies implica l'acceptació de les condicions aquí exposades.
 • Diari de Terrassa es posarà amb contacte amb els autors que les seves fotografies hagin sigut seleccionades i publicarà els seus noms un cop realitzada la selecció.