diarideterrassa.es » calendari
Documento sin título
Concurs de fotografia "Posa imatge al nostre calendari"
premis
BASES DEL CONCURS

Diari de Terrassa confeccionarà un calendari del 2019 amb la ciutat de Terrassa com a temàtica.

Qualsevol persona pot participar en la confecció d'aquest calendari sota les següents condicions:

 • Diari de Terrassa convoca als terrassencs a participar en la confecció d'un calendari per a 2019.
 • Podran participar totes les fotografies enviades a la nostra redacció amb la ciutat de Terrassa com a tema imprescindible.
 • Les fotografies s'enviaran fins al 21 de novembre de 2018 a l'adreça de correu electrònic calendari@diarideterrassa.es. Al cos del missatge hauran d'incloure's el nom, adreça i telèfon del participant i el títol que li dóna a la fotografia.
 • Diari de Terrassa realitzarà una selecció de les fotografies rebudes i amb elles es confeccionarà el nostre calendari de 2019.
 • Cada participant podrà presentar un màxim de tres fotografies.
 • Les fotografies hauran de ser originals, no manipulades digitalment, propietat del remitent i en format horitzontal.
 • Tan sols la participació implica la cessió dels drets de publicació i reproducció de les imatges enviades.
 • Diari de Terrassa és reserva el dret de fer correccions de color o de tall a les imatges en cas necessari per a la seva correcta reproducció.
 • Les fotografies que apareguin al calendari se signaran amb el nom de l'autor.
 • Les fotografies rebudes i no seleccionades seran destruïdes de l'arxiu de Diari de Terrassa.
 • En cas que en les fotografies enviades apareguin persones, hauran d'incloure's la cessió dels drets d'imatge d'aquestes mateixes.
 • Diari de Terrassa no acceptarà fotografies que no compleixin amb aquests requisits.
 • L'enviament de les fotografies implica l'acceptació de les condicions aquí exposades.
 • Diari de Terrassa es posarà amb contacte amb els autors que les seves fotografies hagin sigut seleccionades i publicarà els seus noms un cop realitzada la selecció.
BASES DEL CONCURSO

Diari de Terrassa confeccionará un calendario de 2019 con la ciudad de Terrassa como temática.

Cualquier persona puede participar en la confección de este calendario bajo las siguientes condiciones:

 • Diari de Terrassa convoca a los terrassenses a participar en la confección de un calendario para 2019.
 • Podrán participar todas las fotografías remitidas a nuestra redacción con la ciudad de Terrassa como tema imprescindible.
 • Las fotografías se enviarán hasta el 21 de noviembre a la siguiente dirección de correo electrónico calendari@diarideterrassa.es En el cuerpo del mensaje deberá incluirse el nombre, dirección y teléfono del participante y el título que se le da a la fotografía.
 • Diari de Terrassa realizará una selección de entre las fotografías recibidas y con ellas se confeccionará nuestro calendario de 2019.
 • Cada participante podrá presentar un máximo de tres fotografías.
 • Las fotografías deberán ser originales, no manipuladas digitalmente, propiedad del remitente y en formato horizontal.
 • La mera participación implica la cesión de los derechos de publicación y reproducción de las imágenes enviadas.
 • Diari de Terrassa se reserva el derecho de poder hacer correcciones de color o recorte de las imágenes en caso necesario para su correcta reproducción.
 • Las fotografías que aparezcan en el calendario serán firmadas con el nombre del autor.
 • Las fotografías recibidas y no seleccionadas serán destruidas del archivo de Diari de Terrassa.
 • En caso de que en las fotografías enviadas aparezcan personas, deberá incluirse la cesión de los derechos de imagen de las mismas.
 • Diari de Terrassa no aceptará fotografías que no cumplan con los requisitos expuestos.
 • El envío de las fotografías implica la aceptación de las condiciones aquí expuestas.
 • Diari de Terrassa se pondrá en contacto con los autores cuyas fotografías hayan sido seleccionadas y publicará sus nombres una vez realizada la selección.