Les persones que superen un càncer pateixen més estrès

Les persones que superen un càncer pateixen més estrès

15.01.2021 | 12:37

Les persones que sobreviuen a un càncer tenen més episodis d'estrès quotidià que la resta de la població, segons un treball elaborat per la psicòloga Ornella Castagnetta, que s'ha doctorat amb aquesta tesi a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Quan acaba el tractament oncològic, els supervivents de càncer tenen unes necessitats assistencials específiques pel fet que arrosseguen seqüeles físiques i psicològiques i són més vulnerables a qualsevol tipus de problema de salut.

Per fer el seu treball, la psicòloga va demanar cinquanta-cinc dones i cinc homes que havien acabat el seu tractament oncològic que omplissin durant quinze dies un registre en una aplicació mòbil, en què van anotar les situacions que els provocaven estrès, com les afrontaven i el grau de suport social rebut.

Un dels resultats és l'evidència que els supervivents de càncer tenen un major percentatge de dies en què experimenten esdeveniments percebuts com estressants respecte a la resta de població, i que el malestar causat és major quan es percep que l'esdeveniment estressant està relacionat amb ser supervivent de càncer.