Vuit de cada deu dones menors de 30 anys no tenen fills biològics

Vuit de cada deu dones menors de 30 anys no tenen fills biològics

29.10.2020 | 11:09

L'Idescat ha dut a terme una explotació de l'Enquesta de fecunditat 2018 de l'INE, que se centra exclusivament en els fills biològics tinguts per les dones de 18 a 55 anys. L'anàlisi d'aquesta explotació mostra elevats nivells d'infecunditat a totes les edats, però destaca el 26,7% de dones de 40 a 55 anys que no han tingut fills biològics. D'altra banda, a edats més joves, el 87,5% de les dones menors de 30 anys no han tingut fills biològics, ni tampoc el 61,3% de les dones de 30 a 34 anys.

El nombre mitjà de fills tinguts per la població femenina de 18 a 55 anys el 2018 és de 0,97 fills. Aquesta dada sintetitza el comportament de diferents generacions de dones, algunes a l'inici de la seva vida reproductiva i d'altres al final.