Edició de l'any passat de la Gran Festa del Cor. Enguany es celebrarà el 4 d'octubre.
Campanyes de sensibilització

Dia Internacional de les Cardiopaties Congènites

14.02.2020 | 12:37

Avui divendres 14 de febrer és el Dia Internacional de les Cardiopaties Congènites, un dia per donar visibilitat a una realitat que viuen prop de 40.000 persones a tota Catalunya. Les cardiopaties congènites és un grup de patologies que engloba més de 300 diagnòstics, entre simples, moderats y complexes. No obstant, las repercussions emocionals que comporten solen ser comunes.

L'equip mèdic i psicològic han de treballar junts des del primer moment per informar i atendre la parella a digerir un diagnòstic inesperat i acompanyar en les seves decisions. "(...) L'impacte de la diagnosi té uns efectes sobre la salut emocional de la mare, principalment, però també sobre la salut del pare i de la resta de la família i pot alterar també el futur vincle que s'establirà amb el nadó que arriba.

"Bateguem junts" és la campanya que promou l'AACIC CorAvant, l'Associació i Fundació de Cardiopaties Congènites, per donar visibilitat a una realitat crònica que afecta no només la persona que la pateix, sinó tot el seu entorn, i posar de manifest la necessitat d'establir relacions i crear aliances que siguin la força tractora per atendre les necessitats i possibilitats d'aquest col·lectiu.

El divendres 7 de febrer, la conselleria de Salut, Alba Vergés, va presentar el nou Protocol d'atenció i acompanyament al naixement a Catalunya on es contempla, per primera vegada, la prova del cribratge de cardiopaties congènites crítiques a tots els nadons d'entre 12 i 24 hores de vida. "Si bé en alguns casos el diagnòstic de la malformació es realitza abans del naixement mitjançant les ecografies de l'embaràs, en un percentatge elevat les malformacions cardíaques es donen en nadons sense factors de risc ni antecedents familiars. D'aquí que en l'última dècada s'hagi plantejat la necessitat de realitzar un cribratge de cardiopaties congènites en nounats sans, sense símptomes i no ingressats en unitats de cures intensives neonatals."