La depressió, una malaltia que afecta també als joves.
Campanyes solidàries

Les malalties mentals seran les protagonistes de La Marató 2020

05.02.2020 | 12:33

El programa solidari de TV3 i Catalunya Ràdio es farà el diumenge 20 de desembre i estarà dedicat a un grup de problemes de salut molt comuns que afecten una de cada quatre persones en algun moment de la vida, amb un elevat impacte social, sanitari i de la qualitat de vida de les persones afectades i del seu entorn.

Les malalties mentals es caracteritzen, segons l'Organització Mundial de la Salut, per una combinació d'alteracions del pensament, la percepció, les emocions, la conducta i les relacions amb els altres que dificulten l'adaptació social de la persona i li ocasionen un gran malestar.

Hi ha una gran varietat de problemes mentals i cadascun presenta manifestacions diferents. Alguns exemples són la depressió, l'ansietat, el trastorn bipolar, l'esquizofrènia i altres psicosis, els trastorns obsessius, els trastorns del neurodesenvolupament (com els trastorns de l'espectre autista, el TDAH o els trastorns de l'aprenentatge), els trastorns de la personalitat, els trastorns de la conducta alimentària o les addiccions.

Els experts assenyalen que, en la majoria de trastorns, no estan completament aclarides les causes que influeixen en la seva aparició, evolució i pronòstic. Tanmateix, afirmen que hi ha implicats múltiples factors genètics que poden interactuar amb un entorn desfavorable o estressant. Totes aquestes influències modifiquen els mecanismes cerebrals que regulen els processos psíquics que permeten fer una vida saludable, satisfactòria i autònoma.