El congrés de metges celebrat fa dos anys a l'Ampolla.
Congrés de metges

CAMFIC proposa noves mesures per seguir millorant el sistema de salut

14.11.2019 | 11:26

Avui s'inaugura el 27è Congrés de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC) sota el lema "Aixeca't de la cadira. Ara CAMFiC" i que reunirà més de 500 metgesses i metges de família de tota Catalunya.
Aquesta agrupació que entén que la vaga de fa quasi un any va esdevenir una catarsi per a dues dècades de manca d'inversions i descapitalització de l'AP, fa ara una reflexió sobre la situació de l'Atenció Primària a casa nostra, amb un Congrés que vol posar en valor l'especialitat de la medicina de família i comunitària, i reivindicar-la.
Convertir l'Atenció Primària en l'eix vertebrador del sistema de salut ha d'anar més enllà de dotar-la de més recursos econòmics i ha de suposar canvis que transformin el sistema sanitari sencer. I tot això, en un context que ens portarà d'aquí a 5 anys, a que el 26% dels metges i metgesses de família es jubilaran, mentre que les places MIR destinades a medicina familiar i comunitària s'han reduït en els darrers 20 anys.
Davant d'aquest entorn, CAMFiC proposa algunes línies d'actuacions destinades a millorar l'atenció a la ciutadania, més enllà d'altres canvis més estructurals i pressupostaris que també creu que caldria assumir.

- Aportar valor a la consulta mèdica desburocratitzant-la. Entre un 20 i un 40% del total de la consultes diàries a l'AP son per motius burocràtics, per això es proposa apoderar l'administratiu sanitari per tal que faci algunes d'aquestes tasques, incorporant-se juntament amb el metge i infermera en la Unitat Bàsica d'Atenció.

- Reconeixement mutu i reciprocitat entre l'Atenció Primària i l'Atenció Hospitalària.

- Transformació del model relacional metge-pacient invertint en TiC, intel·ligència artificial, i consultories virtuals dins de l'Atenció Primària.

- Autonomia organitzativa i de gestió financera dels EAP.

- Transformació dels Plans d'Estudi del grau universitari de Medicina.