La pastilla preventiva del VIH ja està disponible a Catalunya

La pastilla preventiva del VIH ja està disponible a Catalunya

11.11.2019 | 12:43

El nou tractament per a la prevenció del VIH, l'anomenada profilaxi preexposició (PrEP), començarà a dispensar-se a càrrec del sistema públic català de salut amb la previsió de beneficiar prop de 2.500 persones a Catalunya. Aquest fàrmac s'ha demostrat molt eficaç en la prevenció del VIH en persones amb un risc elevat d'infecció d'aquest virus.

L'únic fàrmac autoritzat per ara com a PrEP és un comprimit d'una sola presa diària per via oral, que es tolera bé i no presenta efectes secundaris rellevants.

La PrEP és gairebé del tot efectiva si es pren com es prescriu, un fet que queda reservat a facultatius del sistema sanitari públic amb experiència en l'àmbit de la infecció per VIH i altres infeccions de transmissió sexual (ITS), així com en l'ús d'antiretrovirals. En concret, la PrEP es prescriurà a les unitats d'Infeccions de Transmissió Sexual de Drassanes Express i de BCN Checkpoint, així com en les 19 unitats funcionals de VIH-SIDA que hi ha repartides arreu de Catalunya. Entre elles, la de Mútua Terrassa.

Combinada amb altres estratègies de prevenció (com el cribratge del VIH i la promoció de l'ús del preservatiu), la PrEP s'ha evidenciat que està contribuint a reduir els nous diagnòstics de VIH, que a Catalunya s'estimen en 600 anuals.

Amb la implementació de la PrEP des del sistema públic, es vol reduir el nombre de persones que estan prenent la pastilla pel seu compte, adquirint-la per internet malgrat estar prohibit i exposant-se al perill que això comporta quant al desconeixement de l'origen i la veracitat del fàrmac, o a la manca d'un seguiment professional adequat.