--
Tecnologia per al control i examen de les arítmies.
Innovacions tecnològiques a la salut

Bellvitge millorarà l'atenció de pacients amb arítmia, ictus i malalties crítiques

14.08.2019 | 12:39

L'Hospital Universitari de Bellvitge ha posat en marxa quatre projectes d'innovació per millorar, a través de la tecnologia, els models d'atenció a persones afectades per arítmia i ictus, pacients de cirurgies ginecològiques i malalts crítics, ha informat el centro en un comunicat.

Els projectes han estat finançats pel Servei Català de la Salut (CatSalut) a través del Programa de Compra Pública d'Innovació en Salut i busquen potenciar la transformació digital en proposar solucions tecnològiques perquè l'atenció als pacients sigui més personalitzada i ininterrompuda.

La primera iniciativa pretén millorar el diagnòstic de les arítmies, reduir el temps d'espera entre la indicació i la intervenció i adequar els temps d'hospitalització dels pacients.

També té com a objectiu emprar la tecnologia per a facilitar el seguiment i el control dels pacients amb dispositius implantables, així com millorar la coordinació entre els professionals, la qual cosa estalviarà costos assistencials.

El segon projecte es diu Strack i es basa en la implantació d'un nou model integral d'atenció a persones supervivents d'un ictus, ja que són pacients crònics amb necessitats sanitàries complexes com pluripatologías o un alt risc de reingressos i recurrències.

El centre aplicarà les noves tecnologies per a facilitar el seguiment actiu dels pacients especialment durant el primer any després del ictus, el moment més crític per a l'evolució de l'estat de salut, per la qual cosa s'evitaran així visites mèdiques innecessàries o la repetició de proves.

En tercer lloc, l'Hospital de Bellvitge promourà un pla per a fomentar la mínima invasió en dones que han sofert una cirurgia oncològica ginecològica, mamària o de reparació del sòl pèlvic amb l'objectiu de millorar l'atenció i la recuperació d'aquest tipus de pacients.

S'espera que d'aquesta forma es redueixi la mortalitat i el risc de complicacions mèdiques, es millori el monitoratge del procés i s'estalviïn costos en tot el procés quirúrgic.

Finalment, l'hospital també participarà en un quatre projecte en col·laboració amb el Consorci Parc Taulí de Sabadell (Barcelona) per a millorar la qualitat, la seguretat i la variabilitat de l'atenció dels pacients crítics gràcies a una eina que permetrà l'assistència precoç.

Es tracta d'un sistema organitzatiu que integrarà els diferents tipus de monitoratge i informació clínica i en el qual participarà tot l'equip mèdic i d'infermeria tant de la unitat de vigilància intensiva (UCI), com d'altres àrees per a tractar de reduir la mortalitat i els reingressos en aquests pacients.