"

Consells

30.05.2019 | 04:00

Les mesures preventives en les persones afectades són importants per evitar el mà-xim possible les seqüeles dels brots i els efectes secundaris del tractament farmacològic. Per tant, mesures higienicosanitàries i no farmacològiques com les següents tenen un paper molt rellevant.

– Mantenir la capacitat física. Fer exercici de manera prudent i de forma adaptada a les necessitats de cada pacient s'ha mostrat beneficiós pels malalts amb esclerosi múltiple.

– Fer una dieta adequada i equilibrada. L'alimentació variada, seguint les pautes de la dieta mediterrània és clan per evitar el sobrepès. Cal reforçar la ingesta d'aliments rics en fibra, calci i vitamina D.

– Eliminar l'alcohol i el tabac. Fumar o abusar de les begudes alcohòliques és perjudicial per la malaltia.

– Evitar la calor excessiva i l'ambient amb altes temperatures.

– Donar suport psicoemocional a l'afectat i al seu entorn.